Mt 4, 18-22

18 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, [Jezus] ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 19 I rzekł do nich, Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 20 Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 21 A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 22 A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Drzewo skrutacji

18

 • Mt 4,18
  • J 1,35-42
  • J 21,3
   • Łk 5,4-10

19

 • Mt 4,19
  • Mt 13,47-50
  • pójdźcie za Mną
   • [Mt 8,22]
   • [Mt 9,9]
   • [Mt 16,24]
   • [Mt 19,21]
   • [Mk 2,14]
   • [Łk 5,27]
   • [Łk 9,59]
   • [J 1,43]
   • [J 12,26]
   • [J 21,22]
  • uczynię was rybakami ludzi
   • [Mk 1,17-18]
   • [Łk 5,10-11]

20

 • Mt 4,20
  • [1 Krl 19,21]
  • [Ps 119,60]
  • [Mt 10,37]
  • [Mt 19,27]
  • [Mk 10,28-31]
  • [Łk 18,28-30]
  • [Ga 1,16]

21

 • Mt 4,21
  • Mt 8,19-22
  • Mt 19,27
   • Mt 4,20
   • Mt 4,22

22

 • Mt 4,22
  • [Pwt 33,9-10]
  • [Mt 10,37]
  • [Mk 1,20]
  • [Łk 9,59-60]
  • [Łk 14,26]
  • [Łk 14,33]
  • [2 Kor 5,16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie