Mt 25, 1-13

1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 2 Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 3 Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 4 Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. 5 Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 6 Lecz o północy rozległo się wołanie, „Oto pan młody [idzie], wyjdźcie mu na spotkanie!” 7 Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 8 A nierozsądne rzekły do roztropnych, „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. 9 Odpowiedziały roztropne, „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. 10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. 11 Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, „Panie, panie, otwórz nam!” 12 Lecz on odpowiedział, „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 25,1
  • królestwo niebieskie
   • [Mt 13,24]
   • [Mt 13,31]
   • [Mt 13,44-45]
   • [Mt 13,47]
   • [Mt 20,1]
   • [Mt 22,2]
  • pan młody
   • [Ps 45,9-11]
   • [Iz 54,5]
   • [Iz 62,4-5]
   • [Mt 9,15]
   • [Mt 22,2]
   • [Mk 2,19-20]
   • [Łk 5,34-35]
   • [J 3,29]
   • [2 Kor 11,2]

2

 • Mt 25,2
  • [Mt 7,24-27]
  • [Mt 13,19-23]
  • [Mt 13,47-48]
  • [Mt 22,10-11]
  • [J 2,19]
  • [Jud 1,5]

3

 • Mt 25,3
  • [Iz 48,1-2]
  • [Iz 58,2]
  • [Ez 33,3]
  • [Mt 23,25-26]
  • [2 Tm 3,5]
  • [Hbr 12,15]
  • [Ap 3,1]
  • [Ap 3,15-16]

4

 • Mt 25,4
  • [1 J 2,20]
  • [1 J 2,27]
  • [Jud 19]

5

 • Mt 25,5
  • [Ha 2,3]
   • 2P 3,4-10
   • Lb 23,19
    • 1Sm 15,29
     • 1Sm 15,11
    • Ml 3,6
     • Lb 23,19+
    • Hi 9,32
     • Koh 6,10
      • Koh 1,9-11
    • Rz 11,29
    • Tt 1,2
     • Lb 23,19+
     • 2Tm 2,13
      • 1Kor 1,9+
    • Hbr 6,18
     • Lb 23,19+
     • Tt 1,2
     • 2Tm 2,13
      • 1Kor 1,9+
    • Jk 1,17
     • J 3,3
      • 1P 1,23
      • Jk 1,18
      • Mt 18,3
     • J 3,27
      • J 19,11
      • 1Kor 4,7
      • Jk 1,17
     • J 8,12+
     • 1J 1,5
      • 1J 3,11
     • 1P 1,23+
     • J 1,12-13
  • [Mt 25,19]
  • [Łk 12,45]
  • [Łk 20,9]
  • [Hbr 10,36-37]
  • [Ap 2,25]

6

 • Mt 25,6
  • rozległo się wołanie
   • [Mt 24,31]
   • [J 5,28-29]
   • [1 Tes 4,16]
  • oto pan młody idzie
   • [Ps 50,3-6]
   • [Ps 96,13]
   • [Ps 98,9]
   • [Mt 25,31]
   • [2 Tes 1,7-10]
  • wyjdźcie mu na spotkanie
   • [Am 4,12]

7

 • Mt 25,7
  • [Łk 12,35]
   • 1P 1,13
    • Łk 12,35-40
   • Ef 6,14
    • Iz 11,5
    • Iz 59,17
     • Mdr 5,17-23
     • Ef 6,14-17
     • 1Tes 5,8
      • Ef 6,11+
      • Iz 59,17
      • 1Kor 13,13+
  • [2 P 3,14]
  • [Ap 2,4-5]
  • [Ap 3,2]
  • [Ap 3,19-20]

8

 • Mt 25,8
  • [Hi 18,5]
   • J 8,12+
   • Jr 25,10
    • Jr 7,34
     • Jr 16,9
     • Jr 25,10
     • Ba 2,23
    • Jr 16,9
     • Jr 7,34
     • Jr 25,10
    • Ap 18,22
     • Iz 24,8
     • Ez 26,13
     • Jr 25,10
    • Ez 26,13
     • Iz 24,8-9
     • Jr 25,10
     • Ap 18,22
  • [Hi 21,17]
  • [Prz 4,18-19]
  • [Prz 13,9]
  • [Prz 20,20]
  • [Łk 8,18]
  • [Łk 12,35]

9

 • Mt 25,9
  • [Iz 55,1-3]
  • [Iz 55,6-7]
  • [Dz 8,22]
  • [Ap 3,17-18]
   • wers 18
    • Iz 55,1
     • J 4,1+
     • Ap 21,6
      • Ap 1,8+
      • Iz 55,1
      • Ap 22,17
     • Ap 22,17

10

 • Mt 25,10
  • nadszedł pan młody
   • [Ap 1,7]
   • [Ap 22,12]
   • [Ap 22,20]
  • drzwi zamknięto
   • [Ps 95,11]
   • [Łk 13,25]
   • [Hbr 3,18-19]

11

 • Mt 25,11
  • Łk 13,25
   • Mt 25,10-12

12

 • Mt 25,12
  • nie znam was
   • [Ps 1,6]
   • [Ps 5,5]
   • [Ha 1,13]
   • [Łk 13,26-30]
   • [J 9,31]
   • [J 10,27]
   • [1 Kor 8,3]
   • [Ga 4,9]
   • [2 Tm 2,19]

13

 • Mt 25,13
  • Mt 24,42
   • 1Tes 5,1+
  • Mk 13,33
  • czuwajcie
   • [Łk 21,36]
   • [Dz 20,31]
   • [1 Kor 16,13]
   • [1 Tes 5,6]
   • [2 Tm 4,5]
   • [1 P 4,7]
   • [1 P 5,8]
   • [Ap 16,15]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie