Mt 24, 37-44

37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Drzewo skrutacji

37

 • Mt 24,37
  • [Rdz 6,1-7]
  • [Hi 22,15-17]
  • [Łk 17,26-27]
   • dzień Syna Człowieczego
    • [Łk 17,22]
    • [Łk 17,24]
    • [Łk 18,8]
  • [Hbr 11,7]
  • [1 P 3,20-21]
  • [2 P 2,5]
  • [2 P 3,6]

38

 • Mt 24,38
  • Rdz 7,11-23
  • jedli i pili
   • [1 Sm 25,36-38]
   • [1 Sm 30,16-17]
   • [Iz 22,12-14]
   • [Ez 16,49-50]
   • [Am 6,3-6]
   • [Łk 12,19]
   • [Łk 12,45]
   • [Łk 14,18-20]
   • [Łk 17,26-28]
   • [Łk 21,34]
   • [Rz 13,13-14]
   • [1 Kor 7,29-31]

39

 • Mt 24,39
  • [Prz 29,7]
  • [Iz 42,25]
  • [Iz 44,18-19]
  • [Mt 13,13-15]
  • [Łk 19,44]

40

 • Mt 24,40
  • 1Tes 5,3
  • [Łk 17,34-37]
  • [Łk 23,39-43]

41

 • Mt 24,41
  • [Wj 11,5]

42

 • Mt 24,42
  • [Mt 25,13]
  • [Mk 13,33-37]
  • [Łk 12,35-40]
  • [Łk 21,36]
  • [Rz 13,11]
  • [1 Kor 16,13]
   • trwajcie mocno w wierze
    • [1 Kor 15,1-2]
    • [1 Kor 15,58]
    • [2 Kor 1,24]
    • [Flp 4,1]
    • [Kol 1,23]
    • [2 Tes 2,15]
   • bądźcie mężni
    • [1 Kor 14,20]
    • [1 Sm 4,9]
    • [2 Sm 10,12]
    • [1 Tm 6,12]
    • [2 Tm 2,3]
    • [2 Tm 4,7]
   • umacniajcie się
    • [1 Krl 2,2]
    • [Ps 27,14]
    • [Ef 6,10]
    • [Flp 4,13]
    • [Kol 1,11-12]
    • [2 Tm 2,1]
  • [1 Tes 5,6]
  • [1 P 4,7]
  • [1 P 5,8]
  • [Ap 3,2-3]
  • [Ap 16,15]

43

 • Mt 24,43
  • Łk 12,39-40
  • 1Tes 5,2-6

44

 • Mt 24,44
  • [Mt 25,10]
  • [Mt 25,13]
  • [Łk 12,40]
  • [Flp 4,5]
  • [Jk 5,9]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)