Mt 23, 23-26

23 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. 24 Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! 25 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. 26 Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.

Drzewo skrutacji

23

 • Mt 23,23
  • Pwt 14,22+
  • Am 5,21+
  • [1 Sm 15,22]
  • [Prz 21,3]
  • [Jr 22,15-16]
  • [Oz 6,6]
  • [Mi 6,8]
  • [Mt 9,13]
  • [Mt 12,7]
  • [Mt 22,37-40]
  • [Ga 5,22-23]

24

 • Mt 23,24
  • [Mt 7,4]
  • [Mt 15,2-6]
  • [Mt 19,24]
  • [Mt 27,6-8]
  • [Łk 6,7-10]
  • [J 18,28]

25

 • Mt 23,25
  • Mk 7,4
  • [Mt 15,19-20]
  • [Łk 11,39-40]

26

 • Mt 23,26
  • [Mt 12,33]
  • [Iz 55,7]
  • [Jr 4,14]
  • [Ez 18,31]
   • Ez 33,11
    • Ez 18,23
    • Łk 15,7
    • Łk 15,10
    • Łk 15,32
   • Ez 18,23
    • Ez 33,11
    • Mdr 11,26
    • Łk 15,7
    • Łk 15,10
    • Łk 15,32
    • J 8,11
    • Rz 11,32
    • 2P 3,9
   • Mdr 1,13
   • Mt 3,2+
  • [Łk 6,45]
  • [2 Kor 7,1]
  • [Hbr 10,22]
  • [Jk 4,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)