Mt 23, 13-22

13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. 14 15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. 16 Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. 17 Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? 18 Dalej, „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. 19 Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? 20 Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. 21 A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. 22 A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

Drzewo skrutacji

13

 • Mt 23,13
  • biada wam
   • [Mt 23,27]
   • [Mt 23,29]
   • [Iz 9,14-15]
   • [Za 11,17]
    • J 10,12-13
   • [Łk 11,43-44]

14

 • Wers występuje w Wulgacie: Vae vobis scribae et pharisaei hypocritae, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes! propter hoc amplius accipietis judicium. We współczesnych przekładach polskich wers 14 jest pomijany.
 • W Nestle/Aland 28  – wers nie występuje.

15

 • Mt 23,15
  • Mt 18,9+
  • [Dz 13,10]
  • [Dz 14,2]
  • [Dz 14,19]
  • [Dz 17,5-6]
  • [Dz 17,13]

16

 • Mt 23,16
  • Mt 15,14
   • Mt 23,16
    • Mt 15,14
     • Mt 23,19
     • Łk 6,39
    • J 9,38-41
    • Rz 2,19
     • Rz 12,2+
     • J 9,40-41
     • Łk 18,9-12
  • J 9,38-41
  • Rz 2,19
   • Rz 12,2+
   • J 9,40-41
   • Mt 23
   • Łk 18,9-12

17

 • Mt 23,17
  • głupi i ślepi
   • [Ps 94,8]
    • Prz 1,22
  • Cóż bowiem jest ważniejsze
   • [Wj 30,26-29]
   • [Mt 23,19]

18

 • Mt 23,18

19

 • Mt 23,19
  • [Wj 29,37]
  • [Wj 30,29]

20

 • Mt 23,20
  • Mt 5,33-37

21

 • Mt 23,21
  • Ten, który w nim mieszka
   • [1 Krl 8,13]
   • [1 Krl 8,27]
   • [2 Krn 6,2]
   • [2 Krn 7,2]
   • [Ps 26,8]
    • Wj 25,8+
    • Wj 24,16+
    • Ps 29,9
    • Ps 63,3
   • [Ps 132,13-14]
    • Ps 68,17
     • Ez 43,7
      • Ez 25,8+
      • Ez 37,26-27+
      • Ap 21,3
       • Ap 7,15-17
       • Ez 37,27
       • Iz 7,14+
    • 2Sm 5,9+

22

 • Mt 23,22
  • [Ps 11,4]
   • Ha 2,20
    • So 1,7
    • Za 2,17
    • Ap 8,1
   • Ps 102,20
   • Pwt 26,15
    • 1Krl 8,43
     • Za 8,20-23
    • Ba 2,16
   • Iz 66,1
    • Mt 5,34n
    • Dz 7,49-55
    • 1Krl 8,27
   • Mt 5,34
    • Jk 5,12
    • Iz 66,1
     • Dz 7,49-55
     • 1Krl 8,27
  • [Iz 66,1]
  • [Mt 5,34]
  • [Dz 7,49]
  • [Ap 4,2-3]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)