Mt 23, 1-12

1 Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami, 2 Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. 8 A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 23,1
   • [Mk 7,14]
   • [Łk 12,1]

2

 • Mt 23,2
  • [Ne 8,4-8]

3

 • Mt 23,3
  • Pwt 17,10
  • Rz 2,17-24
  • Łk 11,46
   • Mt 23,4
   • Mt 11,28

4

 • Mt 23,4
  • [Mt 23,23]
  • [Mt 11,28-30]
  • [Łk 11,46]
  • [Dz 15,10]
  • [Dz 15,28]
  • [Ga 6,13]
  • [Ap 2,24]

5

 • Mt 23,5
  • Mt 6,1-18
  • Am 4,5
   • Kpł 7,11+
   • Mt 6,2
    • Am 4,5
    • Mt 15,7
    • Mt 22,18
    • Mt 23,13-15
   • Mt 23,5p
  • Mk 12,38-39
  • Łk 20,46
   • Łk 11,43
  • Mt 11,43
  • Łk 14,7

6

 • Mt 23,6
  • [Mt 20,21]
  • [Prz 25,6-7]
  • [Mk 12,38-39]
  • [Łk 14,7-11]
  • [Łk 20,46-47]
  • [Rz 12,10]
  • [Jk 2,1-43]
  • [J 1,9]

7

 • Mt 23,7
  • Rabbi
   • [J 1,38]
   • [J 1,49]
   • [J 3,2]
   • [J 3,26]
   • [J 6,25]
   • [J 20,16]

8

 • Mt 23,8
  • J 13,13

9

 • Mt 23,9
  • [1 Kor 4,15]
   • Ga 4,19
    • 1Tes 2,7-8
    • 1Kor 4,14-15
    • 2Kor 6,13
    • Flm 10
   • 1Tes 2,11
    • 1Kor 4,15+
    • 1Tes 5,24
     • 2Tes 3,3
     • 1Kor 1,9+
    • 2Tes 1,11
     • 1Tes 2,12+
     • Flp 2,13
      • Ef 3,20
      • Dz 17,28
      • Hbr 13,21
     • Flp 4,13
      • 2Kor 12,9-10
      • Kol 1,29
  • [Hbr 12,9]
  • jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie
   • [Ml 1,6]
   • [Mt 6,8-9]
   • [Mt 6,32]
   • [Rz 8,14-17]
   • [2 Kor 6,18]
   • [1 J 3,1]

10

 • Mt 23,10

11

 • Mt 23,11
  • Mt 20,26
   • Mk 9,35
   • J 13,4-15

12

 • Mt 23,12
  • Łk 14,11
  • Łk 18,14
  • Mt 18,4
  • Łk 1,52-53
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)