Mt 22, 1-14

1 A Jezus znowu mówił do nich w przypowieściach, 2 Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 3 Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 4 Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem, „Powiedzcie zaproszonym, Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” 5 Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 6 a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. 7 Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 8 Wtedy rzekł swoim sługom, „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 9 Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. 10 Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. 11 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. 12 Rzekł do niego, „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 13 Wtedy król rzekł sługom, „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 14 Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 22,1
  • [Mk 4,33-34]
  • [Łk 8,10]

2

 • Mt 22,2
  • [Mt 13,24]
  • [Mt 13,31-33]
  • [Mt 13,44-47]
  • [Mt 25,1]

3

 • Mt 22,3
  • Mt 21,34

4

 • Mt 22,4
  • [Prz 9,1-2]
  • [Pnp 5,1]

5

 • Mt 22,5
  • Mt 21,35

6

 • Mt 22,6
  • [Mt 5,10-12]
  • [Mt 10,22-25]
  • [Mt 21,35-39]
  • [Mt 23,34-37]
  • [J 15,19-20]
  • [J 16,2-3]
  • [Dz 4,1-3]
  • [Dz 5,40-41]
  • [Dz 7,51-57]
  • [Dz 8,1]
  • [1 Tes 2,14-15]

7

 • Mt 22,7
  • [Mt 21,40-41]
  • [Łk 19,27]
  • [Łk 19,42-44]
  • [Łk 21,21]
  • [Łk 21,24]
  • [1 Tes 2,16]
  • [1 P 4,17-18]

8

 • Mt 22,8
  • [Mt 10,11-13]
  • [Mt 10,37-38]
  • [Łk 20,35]
  • [Dz 13,46]
  • [2 Tes 1,5]
  • [Ap 3,4]

9

 • Mt 22,9
  • Ap 19,7
   • Iz 61,10
    • 1Sm 2,1
     • Łk 1,47
    • Łk 1,46n
     • 1Sm 2,1-10
     • Iz 29,19
    • Ap 21,2
     • Hi 7,12+
     • Ap 19,7-8
    • Ap 19,8
     • Ap 2,17
     • Ap 3,5

10

 • Mt 22,10
  • Mt 13,38
   • 1J 3,10
    • 1J 1,7+
    • 1J 3,8+
    • Mt 4,1+
    • 1J 3,23
     • J 13,34
     • J 15,17
  • Mt 13,47n

11

 • Mt 22,11
  • [Iz 52,1]
  • [Za 3,3-4]
  • [Rz 13,14]
  • [Ga 3,27]
  • [2 Kor 5,3]
  • [Ef 4,24]
  • [Kol 3,10-11]
  • [Ap 3,4-5]
  • [Ap 3,18]
  • [Ap 16,15]
  • [Ap 19,8]

12

 • Mt 22,12
  • Ap 19,8
   • Ap 2,17
    • Iz 62,2
     • Iz 56,5+
     • Iz 65,15
    • Iz 65,15
     • Iz 1,26+
     • Iz 56,5
     • Iz 62,2
     • Ap 2,17
     • Ap 3,12+
    • Iz 56,5
     • 1Sm 1,8
     • Ap 2,17
     • Ap 3,5
    • Ap 3,12+
    • Ap 19,12
     • Ap 1,14
     • Ap 2,18
     • Łk 10,22
   • Ap 3,5
    • Ap 20,12+
    • Mt 10,32
     • Łk 12,8-9
     • Ap 3,5
    • Łk 9,26
     • Mt 10,33
     • Łk 12,9

13

 • Mt 22,13
  • Mt 8,12+

14

 • Mt 22,14
  • [Mt 7,13-14]
  • [Mt 20,16]
  • [Łk 13,23-24]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)