Mt 21, 33-43.45-46

33 Posłuchajcie innej przypowieści, był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 36 Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. 37 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, „Uszanują mojego syna”. 38 Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? 41 Rzekli Mu, Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. 42 Jezus im rzekł, Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie, Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 45 Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. 46 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Drzewo skrutacji

33

 • Mt 21,33
  • posłuchajcie
   • [Iz 1,10]
   • [Jr 19,3]
   • [Oz 4,1]
   • [Mt 13,18]
  • był pewien gospodarz, który założył winnicę
   • [Ps 80,8-16]
   • [Pnp 8,11-12]
   • [Iz 5,1-4]
   • [Jr 2,21]
   • [Mk 12,1]
   • [Łk 20,9-18]
   • [J 15,1]
  • oddał ją w dzierżawę rolnikom
   • [Pwt 1,15-17]
   • [Pwt 16,18]
   • [Pwt 17,9-12]
   • [Pwt 33,8-10]
   • [Ml 2,4-9]
   • [Mt 23,2]
  • i wyjechał
   • [Mt 25,14-15]
   • [Mk 13,34]
   • [Łk 19,12]

34

 • Mt 21,34
  • Mt 22,3
  • posłał swoje sługi
   • [2 Krl 17,13-23]
   • [2 Krn 36,15-16]
   • [Ne 9,29-30]
   • [Jr 25,3-7]
   • [Jr 35,15]
   • [Za 1,3-6]
   • [Za 7,9-13]
   • [Mk 12,2]
   • [Łk 20,10]

35

 • Mt 21,35
  • Mt 22,6
  • [1 Krl 18,4]
  • [1 Krl 18,13]
  • [1 Krl 19,2]
  • [1 Krl 19,10]
  • [1 Krl 22,24]
  • [2 Krn 16,10]
  • [2 Krn 24,21-22]
  • [2 Krn 36,15-16]
  • [Ne 9,26]
  • [Jr 2,30]
  • [Jr 25,3-7]
  • [Jr 26,21-24]
  • [Mt 5,12]
  • [Mt 23,31-37]
  • [Łk 13,33-34]
  • [Dz 7,52]
  • [1 Tes 2,15-16]
  • [Hbr 11,36-37]
  • [Ap 6,9]

36

 • Mt 21,36

37

 • Mt 21,37
  • J 3,16-17
  • 1J 4,9
   • J 3,16
    • Rdz 22
    • Rz 8,32
     • Rdz 22,16
     • Rz 5,6-11
     • 2Kor 5,14-21
     • 1J 4,10
     • 2Kor 5,14-21
     • 1J 4,10
    • Mt 21,37p
    • 1J 4,9
     • J 3,16
     • Rz 8,31n
   • Rz 8,31n
    • 1Kor 13,1+

38

 • Mt 21,38
  • Ga 3,16
   • Rdz 12,7+
  • Ga 4,7
   • Mk 14,36
   • J 15,15
    • Łk 12,4
    • Wj 33,11
  • Hbr 1,2
   • Ga 4,4+
   • 1Tm 4,1+
   • J 1,18+
   • J 10,34+
   • Mt 4,3+
   • Mdr 7,22+
   • Kol 1,15+
   • Kol 1,17
  • Hbr 13,12
   • Hbr 10,14
   • J 19,20
   • Dz 7,58
    • Hbr 13,12+
    • Dz 22,20
    • Dz 26,10
    • Ga 1,13+
    • Ps 31,6
    • Łk 23,46
     • Ps 31,6
   • Mt 21,39p

39

 • Mt 21,39
  • chwyciwszy go
   • [Mt 26,50]
   • [Mt 26,57]
   • [Mk 14,46-53]
   • [Łk 22,52-54]
   • [J 18,12]
   • [J 18,24]
  • wyrzucili z winnicy
   • Hbr 13,11-13
  • i zabili
   • [Dz 2,23]
   • [Dz 3,14-15]
   • [Dz 4,10]
   • [Dz 5,30]
   • [Dz 7,52]
   • [Jk 5,6]

40

 • Mt 21,40
  • [Mk 12,9]
  • [Łk 20,15-16]
  • [Hbr 10,29]

41

 • Mt 21,41
  • nędzników marnie wytraci
   • [Kpł 26,14-46]
   • [Pwt 28,59-68]
   • [Ps 2,4-5]
   • [Ps 2,9]
   • [Iz 5,5-7]
   • [Dn 9,26]
   • [Za 11,8-10]
   • [Za 12,12]
   • [Za 13,8]
   • [Za 14,2-3]
   • [Mt 3,12]
   • [Mt 22,6-7]
   • [Mt 23,35-38]
   • [Mt 24,21-22]
   • [Łk 17,32-37]
   • [Łk 19,41-44]
   • [Łk 21,22-24]
   • [1 Tes 2,16]
   • [Hbr 2,3]
   • [Hbr 12,25]
  • a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom
   • [Iz 49,5-7]
   • [Iz 65,15]
   • [Iz 66,19-21]
   • [Mt 21,43]
   • [Mt 8,11]
   • [Łk 13,28-29]
   • [Łk 14,23-24]
   • [Łk 21,24]
   • [Dz 13,46-48]
   • [Dz 18,6]
   • [Rz 9,1-11]
   • [Rz 15,9-18]

42

 • Mt 21,42
  • Ps 118,22-23
  • Dz 2,33+
  • Iz 28,16
   • Ps 118,22-23
   • Mt 21,42
    • Ps 118,22-23
    • Dz 2,33+
    • Iz 28,16
    • 1P 2,4-8
   • Mt 16,18
   • Ef 2,20
    • 1Kor 3,10n
    • 2Kor 6,16
    • Rz 15,20
    • Ef 4,11-12
    • Ap 21,14
    • Iz 28,16
   • 1P 2,6
    • Iz 28,16
    • Rz 9,33
    • Rz 10,11
   • Iz 7,9a+
  • 1P 2,4-8

43

 • Mt 21,43
  • Dz 13,5+
  • Rz 11,11
   • Dz 13,5+
   • Mt 8,11n
   • Mt 21,43
  • Królestwo Boże
   • [Mt 8,11-12]
   • [Mt 12,28]
   • [Łk 17,20-21]
   • [J 3,3]
   • [J 3,5]

45

 • Mt 21,45
  • [Łk 11,45]
   • [1 Krl 22,8]
   • [Jr 6,10]
   • [Jr 20,8]
   • [Am 7,10-13]
   • [J 7,7]
   • [J 9,40]
  • [Łk 20,19]

46

 • Mt 21,46
  • Mt 16,14+
  • [Prz 9,7-9]
  • [Prz 15,12]
  • [J 7,7]
  • bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka
   • [Mt 21,11]
   • [Łk 7,16]
   • [Łk 7,39]
   • [J 7,40-41]
   • [Dz 2,22]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie