Mt 2, 1-12

1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali, Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon. 3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 5 Ci mu odpowiedzieli, W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka, 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. 7 Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł, Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. 9 Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 10 Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 2,1
  • Łk 2,1-7

2

 • Mt 2,2
  • Lb 24,17
   • Ap 2,28
   • Ap 22,16
    • Ap 1,11n
    • Ap 2,28+
   • Rdz 49,10+

3

 • Mt 2,3
  • [1 Krl 18,17-18]
  • [Mt 8,29]
  • [Mt 23,37]
  • [J 11,47-48]
  • [Dz 4,2]
  • [Dz 4,24-27]
  • [Dz 5,24-28]
  • [Dz 16,20-21]
  • [Dz 17,6-7]

4

 • Mt 2,4
  • wezwał więc arcykapłanów
   • [2 Krn 36,14]
   • [Ezd 10,5]
   • [Ps 2,2]
   • [Mt 21,15]
   • [Mt 21,23]
   • [Mt 26,3]
   • [Mt 26,47]
   • [Mt 27,1]
   • [J 7,32]
   • [J 18,3]
  • i uczonych ludu
   • [2 Krn 34,13]
   • [2 Krn 34,15]
   • [Ezd 7,6]
   • [Ezd 7,11-12]
   • [Jr 8,8]
   • [Mk 8,31]
   • [Mt 7,29]
   • [Mt 13,52]
   • [Łk 20,19]
   • [Łk 23,10]
   • [J 8,3]
   • [Dz 4,5]
   • [Dz 6,12]
   • [Dz 23,9]

5

 • Mt 2,5
  • J 7,42
   • 2Sm 7,12+
   • Mt 9,27+
   • Rz 1,3
    • 2Sm 7,1+
    • Mt 9,27+
    • 2Tm 2,8
     • Rz 1,3-4
     • Dz 13,22-23
    • Ap 22,16
     • Ap 1,11n
     • Ap 2,28+
    • Rz 9,5+
   • Mt 2,5n
   • Mt 3,11+
   • J 7,30
    • J 1,1+ J 7,44
    • Łk 4,29n
    • Łk 8,20
    • Łk 4,29n
    • Łk 8,20
    • Łk 2,4+

6

 • Mt 2,6
  • Mi 5,1
   • J 7,42
    • 2Sm 7,12+
    • Mt 9,27+
    • Rz 1,3
     • 2Sm 7,1+
     • 2Tm 2,8
     • Ap 22,16
     • Rz 9,5+
    • Mt 2,5n
    • Mt 3,11+
    • J 7,30
     • J 1,1+
     • J 7,44
     • Łk 4,29n
     • Łk 8,20
     • Łk 4,29n
     • Łk 8,20
     • Łk 2,4+

7

 • Mt 2,7
  • [Wj 1,10]
  • [1 Sm 18,21]
  • [Ps 10,9-10]
  • [Ps 55,21]
  • [Ps 64,4-6]
  • [Ps 83,3-4]
  • [Iz 7,5-7]
  • [Ez 38,10-11]
  • [Mt 26,3-5]
  • [Ap 12,1-5]
  • [Ap 12,15]

8

 • Mt 2,8
  • [1 Sm 23,22-23]
  • [2 Sm 17,14]
  • [1 Krl 19,2]
  • [Hi 5,12-13]
  • [Ps 33,10-11]
  • [Prz 21,30]
  • [Lm 3,37]
  • [1 Kor 3,19-20]

9

 • Mt 2,9
  • [Ps 25,12]
  • [Prz 2,1-6]
  • [Prz 8,17]
  • [Mt 2,2]
  • [2 P 1,19]

10

 • Mt 2,10
  • bardzo się uradowali
   • [Pwt 32,13]
   • [Ps 67,4]
   • [Ps 105,3]
   • [Łk 2,10]
   • [Łk 2,20]
   • [Dz 13,46-48]
   • [Rz 15,9-13]

11

 • Mt 2,11
  • Iz 49,23
   • Iz 60,16
    • Iz 49,23
     • Iz 60,16
     • Iz 60,14
    • Iz 49,26
     • Iz 9,19
     • Ap 16,6
     • Iz 60,16
     • Iz 41,14+
   • Iz 60,14
    • Iz 49,23
     • Iz 60,16
     • Iz 60,14
    • Ap 3,9
     • Ap 2,9+
     • Iz 45,14
     • Iz 60,14
     • Iz 43,4
    • Iz 1,26+
  • Iz 60,5n
  • Ps 72,10-11
  • Ps 72,15
   • Ps 61,7-8
  • 1Krl 13,9n

12

 • Mt 2,12
  • otrzymawszy we śnie nakaz
   • [Rdz 20,6-7]
   • [Rdz 31,24]
   • [Hi 33,15-17]
   • [Dn 2,19]
   • [Mt 2,22]
   • [Mt 1,20]
   • [Mt 27,19]
  • inną drogą
   • [Wj 1,17]
   • [Dz 4,19]
   • [Dz 5,29]
   • [1 Kor 3,19]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)