Mt 19, 3-12

3 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie, Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? 4 On odpowiedział, Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 5 I rzekł, Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. 7 Odparli Mu, Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? 8 Odpowiedział im, Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. 9 A powiadam wam, Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. 10 Rzekli Mu uczniowie, Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. 11 On zaś im odpowiedział, Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. 12 Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!

Drzewo skrutacji

3

 • Mt 19,3
  • Mt 16,1
   • J 6,30-31
  • Łk 11,54
  • J 8,6
   • Mt 12,10
   • Łk 20,20

4

 • Mt 19,4
  • Rdz 1,27
   • 1Kor 11,7
    • Rdz 1,26-27
   • Kol 3,10
    • Rz 12,2+
    • Rdz 1,26-27
    • Ga 3,27-28
    • 1Kor 12,13
     • Ef 4,4-6
     • Ga 3,28
     • Kol 3,11
    • Rdz 11,1+
   • Ef 4,24
   • Mt 19,4p

5

 • Mt 19,5
  • Rdz 2,24
   • Mt 19,5p
   • Ef 5,31
    • Rz 16,25+
   • 1Kor 6,16

6

 • Mt 19,6
  • 1Kor 6,16
   • Rdz 2,24
    • Mt 19,5p
    • Ef 5,31
     • Rz 16,25+
   • Rz 8,9-10
  • 1Kor 7,10
   • Mt 5,32p
   • Mt 19,9
    • Mt 5,32
     • Mt 19,9+
     • Mk 10,11-12
     • Łk 16,18
     • 1Kor 7,10-11
    • Łk 16,18

7

 • Mt 19,7
  • Pwt 24,1

8

 • Mt 19,8
  • przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych
   • [Ps 95,8]
   • [Za 7,12]
   • [Mk 10,5]

9

 • Mt 19,9
  • Mt 5,32
   • Mt 19,9+
   • Mk 10,11-12
   • Łk 16,18
   • 1Kor 7,10-11
  • Łk 16,18

10

 • Mt 19,10
  • [Rdz 2,18]
  • [Prz 18,22]
  • [1 Kor 7,1-2]
  • [1 Kor 7,8]
  • [1 Kor 7,26-28]
  • [1 Kor 7,32-35]
  • [1 Kor 7,39-40]

11

 • Mt 19,11
  • [1 Kor 7,7]
  • [1 Kor 7,17]

12

 • Mt 19,12
  • 1Kor 7,1
  • 1Kor 7,7-8
  • 1Kor 7,32-34
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)