Mt 19, 27-29

27 Wtedy Piotr rzekł do Niego, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? 28 Jezus zaś rzekł do nich, Zaprawdę, powiadam wam, Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. 29 I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

Drzewo skrutacji

27

 • Mt 19,27
  • Mt 4,20
  • Mt 4,22
  • oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą
   • [Mt 4,20-22]
   • [Mt 9,9]
   • [Mk 1,17-20]
   • [Mk 2,14]
   • [Mk 10,28]
   • [Łk 5,11]
   • [Łk 5,27-28]
   • [Łk 14,33]
   • [Łk 18,28]
   • [Flp 3,8]

28

 • Mt 19,28
  • Łk 22,30
   • Ap 3,20-21
   • Mt 19,28
    • Łk 22,30
    • Dn 7,22
    • Ap 20,4
    • Ap 3,21
    • 1Kor 6,2
  • Dn 7,22
   • Ap 11,7
    • Dn 7,21
   • Ap 13,7
    • Dn 7,21
    • Dn 7,6
   • Ap 20,4
    • Dn 7,22
    • Ap 19,10+
    • Ap 13,15-17
    • Ap 5,10
   • Mk 1,15
  • Ap 20,4
   • Dn 7,22
    • Ap 11,7
    • Ap 13,7
    • Ap 20,4
    • Mk 1,15
   • Ap 19,10+
   • Ap 13,15-17
   • Ap 5,10
    • Ap 1,6+
    • Wj 19,6
    • Iz 61,6
  • Ap 3,21
   • Ap 20,4
    • Dn 7,22
    • Ap 19,10+
    • Ap 13,15-17
    • Ap 5,10
   • Mt 19,28
    • Łk 22,30
    • Dn 7,22
    • Ap 20,4
    • Ap 3,21
    • 1Kor 6,2
   • Ap 1,6+
  • 1Kor 6,2
   • Dn 7,22
    • Ap 11,7
    • Ap 13,7
    • Ap 20,4
    • Mk 1,15
   • Dn 7,26

29

 • Mt 19,29
  • życie wieczne posiądzie na własność
   • [Mt 19,16]
   • [Mt 25,34]
   • [Mt 25,46]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie