Mt 19, 16-22

16 A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał, Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? 17 Odpowiedział mu, Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. 18 Zapytał Go, Które? Jezus odpowiedział, Oto te, Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 19 czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. 20 Odrzekł Mu młodzieniec, Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? 21 Jezus mu odpowiedział, Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! 22 Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Drzewo skrutacji

16

 • Mt 19,16
  • Łk 10,25-28
  • co dobrego mam czynić?
   • [J 6,27-29]
   • [Dz 16,30]
  • aby otrzymać życie wieczne
   • [J 3,15]
   • [J 4,14]
   • [J 5,39]
   • [J 6,47]
   • [J 6,68]
   • [J 10,28]
   • [J 12,25]
   • [J 17,2-3]
   • [Rz 2,7]
   • [Rz 5,21]
   • [Rz 6,22-23]
   • [1 Tm 1,16]
   • [1 Tm 6,12]
   • [1 Tm 6,19]
   • [Tt 1,2]
   • [Tt 3,7]
   • [1 J 1,2]
   • [1 J 2,25]
   • [1 J 5,11-13]
   • [1 J 5,20]
   • [Jud 1,21]

17

 • Mt 19,17
  • [Ps 145,7-9]
  • Jk 1,17
   • J 3,3
    • 1P 1,23
     • 1J 3,9
     • 1J 5,1
     • 1P 1,3
     • Jk 1,18
     • J 3,11+
     • Dn 6,27
    • Jk 1,18
     • Ap 14,4
    • Mt 18,3
     • Mk 10,15
     • Łk 18,17
     • J 3,5
     • Mt 23,12
   • J 3,27
    • J 19,11
     • J 10,18+
     • J 3,27
     • Mdr 6,3
     • J 8,21
     • J 8,44
    • 1Kor 4,7
     • J 3,27
   • J 8,12+
   • 1J 1,5
    • 1J 3,11
     • 1J 2,7
   • 1P 1,23+
   • J 1,12-13

18

 • Mt 19,18
  • Wj 20,12-16
  • Pwt 5,16-20

19

 • Mt 19,19
  • Mt 15,4+
  • Kpł 19,18
   • Mt 5,43
    • Kpł 19,18
   • Mt 22,39p
   • Rz 13,9
    • Wj 20,13-17
    • Pwt 5,17-21
    • Ga 5,14
   • Ga 5,14
   • Jk 2,8
    • Prz 24,23+
    • Pwt 1,17
     • Kpł 19,15

20

 • Mt 19,20
  • [Mk 10,20]
  • [Łk 15,29]
  • [Łk 18,11-12]
  • [Łk 18,21]
  • [J 8,7]
  • [Rz 7,9]
  • [Ga 3,24]
  • [Flp 3,6]

21

 • Mt 19,21
  • Mt 5,3+
  • Mt 6,19-21
  • Mt 13,44-46

22

 • Mt 19,22
  • odszedł smutny
   • [Mt 13,22]
   • [Mt 14,9]
   • [Mk 6,26]
   • [Mk 10,22]
   • [Łk 18,23]
  • miał bowiem wiele posiadłości
   • [Ps 17,14]
   • [Mt 6,24]
   • [Mt 16,26]
   • [Ef 5,5]
   • [Kol 3,5]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie