Mt 18, 12-14

12 Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? 13 A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. 14 Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło [nawet] jedno z tych małych.

Drzewo skrutacji

12

 • Mt 18,12
  • Ez 34,4
   • 1P 5,2-4
   • Mt 18,12-14
   • Łk 15,4-7
  • Ez 34,16
   • Iz 40,11
    • Ez 34,1+
    • Pwt 32,11+
    • Łk 15,5
   • Łk 15,4-7

13

 • Mt 18,13
  • [Iz 62,5]
  • [Mi 7,18]
  • [So 3,17]
  • [Łk 15,5-10]
  • [Łk 15,23-24]

14

 • Mt 18,14
  • [J 6,39-40]
  • [J 10,27-30]
  • [J 17,12]
  • [Łk 12,32]
  • [2 Tm 2,10]
  • [2 P 3,9]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)