Mt 18, 1-5. 10. 12-14

1 W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» 2 On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, 3 «Zaprawdę, powiadam wam, Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 4 Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. 5 I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. 10 Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam, Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. 12 Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? 13 A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. 14 Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 18,1
  • [Mt 23,11]
  • [Mk 9,34]
  • [Łk 9,46-48]
  • [Łk 22,24-27]
  • [Rz 12,10]
  • [Flp 2,3]

2

 • Mt 18,2
  • [Mt 19,13-14]
  • [1 Krl 3,7]
  • [Jr 1,7]
  • [Mk 9,36-37]

3

 • Mt 18,3
  • Mk 10,15
  • Łk 18,17
  • J 3,5
   • J 1,33+
   • Mt 3,5
    • Mt 11,7
     • Mt 3,1
     • Mt 3,5-6
  • Mt 23,12
   • Łk 14,11
    • Mt 23,12
     • Łk 14,11
     • Łk 18,14
     • Mt 18,4
     • Łk 1,52-53
    • Łk 18,14
   • Łk 18,14
   • Mt 18,4
   • Łk 1,52-53

4

 • Mt 18,4
  • [Mt 23,11-12]
  • [Ps 131,1-2]
  • [Iz 57,15]
  • [Łk 14,11]
  • [1 P 5,5]
  • [Jk 4,10]

5

 • Mt 18,5
  • Mk 9,37
   • Mt 10,40+
  • Łk 9,48
   • Łk 22,26
   • Łk 14,11
    • Mt 23,12
    • Łk 18,14
  • Mk 9,42
  • Łk 17,1-2

10

 • Mt 18,10
  • [Ps 17,15]
  • [Łk 1,19]

12

 • Mt 18,12
  • Ez 34,4
   • 1P 5,2-4
   • Mt 18,12-14
   • Łk 15,4-7
  • Ez 34,16
   • Iz 40,11
    • Ez 34,1+
    • Pwt 32,11+
    • Łk 15,5
   • Łk 15,4-7

13

 • Mt 18,13
  • [Iz 62,5]
  • [Mi 7,18]
  • [So 3,17]
  • [Łk 15,5-10]
  • [Łk 15,23-24]

14

 • Mt 18,14
  • [2 Tm 2,10]
  • [2 P 3,9]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)