Mt 17, 14-20

14 Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, 15 prosił, Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. 16 Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. 17 Na to Jezus odrzekł, O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj! 18 Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. 19 Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? 20 On zaś im rzekł, Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam, Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego.

Drzewo skrutacji

14

 • Mt 17,14
  • [Mk 1,40]
  • [Mk 10,17]

15

 • Mt 17,15
  • [Mt 15,22]
  • [Mk 5,22-23]
  • [Mk 9,22]
  • [Łk 9,38-42]
  • [J 4,46-47]

16

 • Mt 17,16
  • [Mt 17,19-20]
  • [Łk 9,40]
  • [Dz 3,16]

17

 • Mt 17,17
  • Pwt 32,5
   • Iz 1,2
    • Pwt 4,26
     • Iz 1,2
     • Joz 23,16
     • Kpł 26,14-19
    • Pwt 32,1+
    • Mi 1,2
     • Iz 1,2
     • Ps 49,2
    • Pwt 32,5-6
    • Pwt 32,10
     • Jr 2,6
     • Oz 9,10
     • Oz 13,5
     • Mdr 11,2
    • Ba 4,8
     • Pwt 32,5
     • Pwt 32,10
     • Pwt 32,15
     • Iz 1,2
   • Oz 11,1-4
  • Dz 2,40
   • Dz 9,41
    • Łk 7,15
    • Dz 3,7
     • Dz 9,41
     • Mt 8,15+
     • Iz 35,6
     • Łk 7,22p
   • Pwt 32,5
    • Iz 1,2
     • Pwt 4,26
     • Pwt 32,1+
     • Mi 1,2
     • Pwt 32,5-6
     • Pwt 32,10
     • Ba 4,8
    • Oz 11,1-4
   • Mt 17,17
   • Flp 2,15
   • Dz 1,5+

18

 • Mt 17,18
  • Mt 8,29
  • [Mk 1,34]
  • [Mk 9,25-27]
  • [Łk 4,35-36]
  • [Łk 4,41]
  • [Łk 9,42]

19

 • Mt 17,19
  • Mt 8,10+
  • [Mk 9,28]

20

 • Mt 17,20
  • Łk 17,6
   • Mt 17,20
    • Łk 17,6
     • Mt 17,20
     • Mt 21,21
     • Mk 11,23
    • Mk 11,22-23
    • Mt 21,21
     • Mt 17,20
     • Łk 17,6
     • Mt 8,10+
     • Jk 1,6
   • Mk 11,23
    • Mt 8,10+
    • J 11,22
     • Mk 11,24p
  • Mk 11,22-23
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie