Mt 17, 10-13

10 Wtedy zapytali Go uczniowie, Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? 11 On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. 12 Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. 13 Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Drzewo skrutacji

10

 • Mt 17,10
  • Ml 3,23-24
  • Syr 48,10
   • Ml 3,24
    • Łk 1,17
    • Joz 6,17+
  • Mt 16,14+

11

 • Mt 17,11
  • [Ml 3,23-24]
  • [Łk 1,16-17]
  • [Łk 3,3-14]
  • [Dz 3,21]

12

 • Mt 17,12
  • Mt 16,21
   • Mt 17,22-23
   • Mt 20,17-19
   • Łk 13,33
    • Mt 16,14+
    • Łk 2,38+
   • Łk 2,38+
   • Dz 10,40+

13

 • Mt 17,13
  • [Mt 11.14]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie