Mt 16, 24-27

24 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Drzewo skrutacji

24

 • Mt 16,24
  • Mt 10,38-39
  • Łk 14,27
   • Mt 10,38
    • Mt 16,24-25
    • Mk 8,34-35
    • Łk 9,23-24
    • Łk 17,33
     • Rdz 19,26
     • Mt 10,39
     • J 12,25
     • Łk 9,24
     • Mt 24,40-41
    • J 12,25
     • Iz 53,10-12
     • Mt 16,25
   • J 12,26
    • Mk 8,35
    • Łk 9,24
     • Mt 10,39
     • Łk 17,33
     • J 12,25
    • Ap 12,11
     • J 12,25
    • Ap 1,10+
    • Mt 16,24
    • J 7,34
    • J 14,3
    • J 17,24
    • J 11,33
    • J 13,21
    • Hbr 5,7-8
    • Łk 22,40-46p
    • Ps 22,20-24
    • J 18,11

25

 • Mt 16,25
  • Łk 17,33
   • Rdz 19,26
    • Mdr 10,7
    • Łk 17,32
   • Mt 10,39
   • J 12,25
    • Iz 53,10-12
    • Mt 16,25
     • Łk 17,33
     • J 12,25-26
   • Łk 9,24
    • Mt 10,39
    • Łk 17,33
    • J 12,25
   • Mt 24,40-41

26

 • Mt 16,26
  • [Mt 5,29]
  • [Hi 2,4]
  • [Mk 8,36]
  • [Łk 9,25]
  • a na swej duszy szkodę poniósł
   • [Hi 27,8]
   • [Łk 12,20]

27

 • Mt 16,27
  • Mt 25,31n
  • 2Tes 1,7
   • Ap 14,13
    • Ap 1,3+
    • Iz 57,1-2
    • Hbr 4,10
    • Mt 11,28-29
   • 1Kor 1,7+
  • Ps 62,13+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie