Mt 15, 29-37

29 Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. 30 I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. 31 Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. 32 Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze». 33 Na to rzekli Mu uczniowie, «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum?» 34 Jezus zapytał ich, «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli, «Siedem i parę rybek». 35 A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, 36 wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. 37 Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Drzewo skrutacji

29

 • Mt 15,29
  • Mk 7,31
   • Mk 5,20
    • Mt 4,25+

30

 • Mt 15,30
  • [Ps 103,3]
  • [Iz 35,5-6]
  • [Mt 4,23-24]
  • [Mt 11,4-5]
  • [Mt 14,35-36]
  • [Mk 1,32-34]
  • [Mk 6,54-56]
  • [Łk 6,17-19]
  • [Łk 7,21-22]
  • [Dz 2,22]

31

 • Mt 15,31
  • Mt 8,3+
  • Mk 7,37
   • Mk 9,25

32

 • Mt 15,32
  • żal mi tego tłumu
   • [Hbr 4,15]
  • już trzy dni
   • [Mt 12,40]
   • [Mt 27,63]
  • a nie mają, co jeść
   • [Mt 6,32-33]
   • [Łk 12,29-30]
  • żeby ktoś nie zasłabł w drodze
   • [1 Sm 30,11-12]
   • [Mk 8,3]

33

 • Mt 15,33
  • 2Krl 4,42-44
  • [Lb 11,21-22]
  • [Mk 6,37]
  • [Mk 8,4-5]
  • [J 6,5-7]

34

 • Mt 15,34
  • [Łk 24,41-42]
  • [J 21,9-10]

35

 • Mt 15,35
  • [Mt 14,19-21]
  • [Mk 6,39-40]
  • [Łk 9,14-16]
  • [J 6,10]

36

 • Mt 15,36
  • i odmówiwszy dziękczynienie
   • [1 Sm 9,13]
   • [Mt 26,26-27]
   • [Łk 22,19]
   • [Łk 24,30]
   • [J 6,11]
   • [Dz 27,35]
   • [Rz 14,6]
   • [1 Kor 10,31]
   • [1 Tm 4,3-4]

37

 • Mt 15,37
  • Ps 78,29
   • Oz 13,6
    • Pwt 32,15+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie