Mt 15, 21-28

21 Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w okolice Tyru i Sydonu. 22 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. 23 Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go, Odpraw ją, bo krzyczy za nami. 24 Lecz On odpowiedział, Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. 25 A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. 26 On jednak odparł, Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. 27 A ona odrzekła, Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. 28 Wtedy Jezus jej odpowiedział, O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Drzewo skrutacji

21

 • Mt 15,21
  • [Mt 11,21-23]

22

 • Mt 15,22
  • Mt 9,27+
  • Mt 8,29+
  • [Mk 7,26]
  • ulituj się nade mną Panie
   • [Mt 9,27]
   • [Mt 17,15]
   • [Łk 17,13]
   • [Łk 18,13]

23

 • Mt 15,23
  • Łk 11,8
  • [Pwt 8,2]
  • [Ps 28,1]
  • [Lm 3,8]

24

 • Mt 15,24
  • Mt 10,6
  • [Mt 10,5-6]
  • [Iz 53,6]
  • [Jr 50,6-7]
  • [Ez 34,5-6]
  • [Ez 34,16]
  • [Ez 34,23]
  • [Łk 15,4-6]
  • [Dz 13,46]
  • [Rz 15,8]

25

 • Mt 15,25
  • [Mt 20,31]
  • [Łk 11,8-10]
  • [Łk 18,1-8]

26

 • Mt 15,26
  • [Mt 7,6]
  • [Mk 7,27-28]
  • [Rz 9,4]
  • [Ga 2,15]
  • [Ef 2,12]
  • [Flp 3,2]
  • [Ap 22,15]

27

 • Mt 15,27
  • [Rz 3,29]
  • [Rz 10,12]
   • Rz 1,16
    • 1Kor 1,18-25
    • 1Kor 2,1-5
    • 2Kor 12,9n
    • 1Tes 2,13
    • Rz 1,16+
   • Rz 3,32-33

28

 • Mt 15,28
  • Mt 8,10
  • [Łk 17,5]
  • [Rz 4,19-20]
   • Hbr 11,1n
   • Mk 9,23
  • [2 Tes 1,3]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie