Mt 14, 1-12

1 W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. 2 I rzekł do swych dworzan, To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. 3 Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia, z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. 4 Jan bowiem upominał go, Nie wolno ci jej trzymać. 5 Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. 6 Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. 7 Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. 8 A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę, Daj mi tu – rzekła – na misie głowę Jana Chrzciciela! 9 Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. 10 Posławszy więc [kata], kazał ściąć Jana w więzieniu. 11 Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. 12 Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 14,1
  • Łk 3,1+
  • Łk 23,8-12

2

 • Mt 14,2
  • [Mt 11,11]
  • [Mt 16,14]
  • [Mk 8,28]
  • [J 10,41]

3

 • Mt 14,3
  • Mk 6,17-29
  • Łk 3,19-20

4

 • Mt 14,4
  • [Kpł 18,16]
  • [Kpł 20,21]
  • [Pwt 25,5-6]
  • [2 Sm 12,7]
  • [1 Krl 21,19]
  • [2 Krn 26,18-19]
  • [Prz 28,1]
  • [Iz 8,20]
  • [Mk 6,18]
  • [Dz 24,24-25]

5

 • Mt 14,5
  • Kpł 18,16
  • Kpł 20,21
   • Mt 14,4p
  • Mt 21,26
   • Mt 14,5
    • Kpł 18,16
    • Kpł 20,21
     • Mt 14,4p
    • Mt 21,26
     • Mt 14,5
     • Mt 16,14+
   • Mt 16,14+

6

 • Mt 14,6
  • [Rdz 40,20]
  • [Est 2,18]
  • [Dn 5,1-4]
  • [Mk 6,21-23]

7

 • Mt 14,7
  • [Est 5,3]
  • [Est 5,6]

8

 • Mt 14,8
  • [1 Krl 18,4]
  • [1 Krl 18,13]
  • [1 Krl 19,2]
  • [2 Krl 11,1]
  • [Prz 1,16]
  • [Prz 29,10]

9

 • Mt 14,9
  • [Sdz 11,30-31]
  • [Sdz 11,39]
  • [Sdz 21,1]
  • [1 Sm 14,24]
  • [1 Sm 14,28]
  • [1 Sm 25,22]
  • [1 Sm 28,10]
  • [Koh 5,2]

10

 • Mt 14,10
  • [Mt 17,12]
  • [Mt 23,34-36]
  • [2 Krn 36,16]
  • [Jr 2,30]
  • [Mk 6,27-29]
  • [Mk 9,13]
  • [Łk 9,9]

11

 • Mt 14,11
  • [Rdz 49,7]
  • [Prz 27,4]
  • [Prz 29,10]
  • [Jr 22,17]
  • [Ez 16,3-4]
  • [Ez 19,2-3]
  • [Ez 35,6]
  • [Ap 16,6]
  • [Ap 17,6]

12

 • Mt 14,12
  • [Mt 27,58-61]
  • [Dz 8,2]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie