Mt 13, 54-58

54 Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, Skąd u niego ta mądrość i cuda? 55 Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? 56 Także jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? 57 I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich, Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. 58 I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Drzewo skrutacji

54

 • Mt 13,54
  • [Ps 40,9-10]
  • [Dz 13,46]

55

 • Mt 13,55
  • J 6,42
   • Mt 13,54-57
   • Mk 6,1-6
  • Łk 3,23
  • Mt 27,56
   • Mt 13,55
    • J 6,42
     • Mt 13,54-57
     • Mk 6,1-6
    • Łk 3,23
    • Mt 27,56
     • Mt 13,55
    • Mt 12,46+
  • Mt 12,46+

56

 • Mt 13,56

57

 • Mt 13,57
  • J 4,44
   • Mt 16,14+
   • Mt 13,57p
  • Mt 16,14+
  • [Łk 4,24]
  • [J 4,44]
  • [Dz 3,22-23]
  • [Dz 7,37-39]
  • [Dz 7,51-52]

58

 • Mt 13,58
  • Mt 8,10+
  • [Mk 6,5-6]
  • [Łk 4,25-29]
  • [Rz 11,20]
  • [Hbr 3,12-19]
  • [Hbr 4,6-11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)