Mt 13, 47-53

47 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 48 Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 49 Tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych 50 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 51 Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu, Tak. 52 A On rzekł do nich, Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. 53 Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Drzewo skrutacji

47

 • Mt 13,47
  • [Mt 22,9-10]
  • [Łk 14,21-23]
  • [Dz 8,18-22]
  • [Dz 20,30]
  • [1 Kor 5,1-6]
  • [1 Kor 10,1-12]
  • [1 Kor 11,19]
  • [2 Kor 11,13-15]
  • [2 Kor 11,26]
  • [2 Kor 12,20-21]
  • [Ga 2,4]
  • [2 Tm 3,2-5]
  • [2 Tm 4,3-4]
  • [Tt 1,9-11]
  • [2 P 2,1-3]
  • [2 P 2,13-22]
  • [1 J 2,18-19]
  • [1 J 4,1-6]
  • [Jud 1,4-5]
  • [Ap 3,1]
  • [Ap 3,15-17]

48

 • Mt 13,48
  • [Mt 13,30]
  • [Mt 13,40-43]
  • [Mt 3,12]

49

 • Mt 13,49
  • [2 Tes 1,7-10]
  • [Ap 20,12-15]

50

 • Mt 13,50
  • Mt 8,12+
  • [Mt 24,50-51]
  • [Łk 13,27-28]
  • [Ap 16,10-11]

51

 • Mt 13,51
  • Mk 4,13+
  • [Mt 15,17]
  • [Mt 16,11]
  • [Mk 4,34]
  • [Mk 7,18]
  • [Mk 8,17-18]
  • [Łk 9,44-45]
  • [Dz 8,30-31]

52

 • Mt 13,52
  • rzeczy nowe
   • [J 13,34]
   • [1 J 2,7-8]

53

 • Mt 13,53
  • Mt 2,23
  • [Mk 4,33-35]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)