Mt 13, 44-46

44 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 45 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. 46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Drzewo skrutacji

44

 • Mt 13,44
  • Prz 4,7
   • Mt 13,44-46
  • Mt 19,21
   • Mt 5,3+
   • Mt 6,19-21
   • Mt 13,44-46
  • [Mt 19,27]
  • [Mt 19,29]
  • [Łk 14,33]
  • [Łk 18,23-24]
  • [Łk 19,6-8]
  • [Dz 2,44-47]
  • [Dz 4,32-35]
  • [Flp 3,7-9]
  • [Hbr 10,34]
  • [Hbr 11,24-26]

45

 • Mt 13,45
  • [Hi 28,18]
  • [Ps 39,6-7]
  • [Koh 12,8]

46

 • Mt 13,46
  • [Prz 2,4]
   • Prz 3,14
    • Prz 2,4+
   • Prz 8,19
    • Syr 1,16n
   • Prz 16,16
    • Prz 3,14
     • Prz 2,4+
    • Prz 8,19
  • [Iz 33,6]
  • [Ap 21,21]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)