Mt 13, 36-43

36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc, Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. 37 On odpowiedział, Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Drzewo skrutacji

36

 • Mt 13,36
  • wrócił do domu
   • [Mt 13,1]
   • [Mt 9,28]
  • wyjaśnij nam przypowieść
   • [Mt 13,11]
   • [Mt 15,15-16]
   • [Mk 7,17]

37

 • Mt 13,37
  • [Mt 16,13-16]

38

 • Mt 13,38
  • 1J 3,10
   • 1J 1,7+
   • 1J 3,8+
   • Mt 4,1+
   • 1J 3,23
    • J 13,34
     • J 1,1+
     • 1J 2,8
     • J 15,12
     • J 15,17
     • Kpł 19,18
     • Mt 19,19
     • Mt 22,39
    • J 15,17
     • J 13,34

39

 • Mt 13,39
  • Mt 4,1+
  • Jl 4,13
   • Mk 4,29
   • Ap 14,14-20
   • Iz 17,5
    • Joz 15,8
    • Joz 18,16
     • Joz 15,8+
   • Iz 63,1-6
  • Ap 14,15-16

40

 • Mt 13,40

41

 • Mt 13,41
  • So 1,3
   • Oz 4,3+
  • pośle aniołów swoich
   • [Mt 24,31]
   • [Mk 13,27]
   • [Hbr 1,6-7]
   • [Ap 5,11-12]
  • którzy dopuszczają się nieprawości
   • [Mt 7,22-23]
   • [Łk 13,26-27]
   • [Rz 2,8-9]
   • [Rz 2,16]
   • [Ap 21,27]

42

 • Mt 13,42
  • Ap 21,8
   • Ap 22,15
   • Rz 1,29+
  • Ap 8,12+

43

 • Mt 13,43
  • wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą
   • [Dn 12,3]
   • [1 Kor 15,41-54]
   • [1 Kor 15,58]
   • [Ap 21,3-5]
   • [Ap 21,22-23]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)