Mt 13, 24-30

24 Przedłożył im inną przypowieść, Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26 A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 27 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” 28 Odpowiedział im, „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy, „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” 29 A on im odrzekł, „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom, Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

Drzewo skrutacji

24

 • Mt 13,24
  • Królestwo niebieskie podobne jest do
   • [Mt 13,33]
   • [Mt 13,44-45]
   • [Mt 13,47]
   • [Mt 20,1]
   • [Mt 22,2]
   • [Mt 25,1]

25

 • Mt 13,25
  • przyszedł jego nieprzyjaciel
   • [Mt 13,39]
   • [2 Kor 11,13-15]
   • [1 P 5,8]

26

 • Mt 13,26
  • [Mk 4,26-29]

27

 • Mt 13,27
  • słudzy gospodarza
   • [1 Kor 3,5-9]
   • [1 Kor 12,28-29]
   • [2 Kor 6,4]
   • [Ef 4,11-12]
  • Skąd więc wziął się na niej chwast?
   • [Rz 16,17]
   • [1 Kor 1,11-13]
   • [Jk 3,15-16]
   • [Jk 4,4]

28

 • Mt 13,28
  • [1 Tes 5,14]

29

 • Mt 13,29

30

 • Mt 13,30
  • J 15,6
   • Ez 15,1-8
   • Mt 3,10p
   • Mt 13,40
  • Mt 3,12
   • Mt 13,42
    • Ap 21,8
     • Ap 22,15
     • Rz 1,29+
    • Ap 8,12+
   • Mt 13,50
    • Mt 8,12+
   • Mdr 5,14
    • Ps 1,4
     • Hi 21,18
     • Ps 35,5
    • Iz 29,5
    • Ps 37,20
    • Ps 68,3
   • Mdr 5,23
    • Iz 30,27-28
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)