Mt 13, 18-23

18 Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. 19 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie [go], przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 20 Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 21 ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 22 Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 23 Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie [je]. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Drzewo skrutacji

18

 • Mt 13,18
  • [Mt 13,11-12]
  • [Mk 4,14-20]

19

 • Mt 13,19
  • Pwt 30,14
   • Pwt 11,26-28
   • Ps 1
   • Jr 21,8
    • Pwt 30,15
   • Syr 15,16-17
   • Rz 6,21-23
   • Ga 6,8
    • Rz 6,21-22
    • 1Kor 15,35-49
    • J 3,6
     • Rdz 6,3

20

 • Mt 13,20
  • 1Tes 1,6
   • 2Tes 3,7+
   • Mt 13,20-21
   • Dz 17,1-9
   • Rz 14,17
    • Rz 12,17-18
   • Ga 5,22
    • Ef 5,9
    • 2Kor 6,6
    • 1Tm 4,12
     • Tt 2,7-8
     • 2Tes 3,7+
    • 2P 1,5-7
    • 1Kor 13,4-7
    • 1Tm 1,9
     • Ga 5,23
     • Rz 1,29+
     • Ap 18,13

21

 • Mt 13,21
  • nie mają korzenia
   • [Mt 13,6]
   • [Mt 7,26-27]
   • [Prz 12,12]
   • [Łk 8,13]
   • [Ef 3,17]
   • [2 P 1,8-9]
  • jest niestały
   • [Oz 6,4]
    • Oz 13,3
     • So 2,2
     • Iz 17,13
     • Iz 41,16
      • Mt 3,12
       • Mt 13,42
       • Mt 13,50
       • Mdr 5,14
       • Mdr 5,23

22

 • Mt 13,22
  • Jr 4,3-4
  • troski doczesne i ułuda bogactwa
   • [Mk 10,23-25]
   • [Łk 12,15]
   • [Łk 12,21]
   • [Łk 12,29-30]
   • [Łk 21,34]
   • [1 Tm 6,9-10]
   • [1 J 2,15-16]

23

 • Mt 13,23
  • J 15,8
   • Mt 5,16
    • J 3,21
     • Ef 5,13
     • Mt 5,14-16
   • Rz 7,4
    • Ga 2,19+
    • Rz 6,5-6
    • Rz 6,8-11
    • Rz 6,22
     • J 15,8
     • J 15,16
     • Rz 5,12
     • Rz 5,21
     • Ga 6,7-9
     • Jk 1,15
  • J 15,16
   • Pwt 7,6+
   • 1J 4,10
    • Rz 5,8
     • Rz 8,32
     • J 15,13
     • 1J 4,10
     • 1J 4,19
    • 1J 2,2
     • Hbr 7,25
     • Hbr 8,6+
     • J 14,16
     • Dz 3,14+
     • 1J 4,10
     • Rz 3,25+
     • J 4,42+
    • Rz 3,25+
   • Rz 6,20-23
   • J 15,2+
   • J 14,13+
  • Ga 5,22
   • Ef 5,9
   • 2Kor 6,6
   • 1Tm 4,12
    • Tt 2,7-8
    • 2Tes 3,7+
   • 2P 1,5-7
   • 1Kor 13,4-7
   • 1Tm 1,9
    • Ga 5,23
    • Rz 1,29+
    • Ap 18,13
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)