Mt 13, 16-17

16 Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 17 Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Drzewo skrutacji

16

 • Mt 13,16
  • Łk 10,23-24
  • [Łk 2,29-30]
  • [J 20,29]
  • [Dz 26,18]
  • [2 Kor 4,6]
  • [Ef 1,17-18]

17

 • Mt 13,17
  • J 8,56
  • Ef 3,5
   • 1P 1,12
    • Łk 18,31+
    • Iz 52,13-53,12
    • Mt 13,16-17p
    • Rz 16,25+
    • Ef 3,10+
   • Ef 4,11
   • J 14,26+
  • 1P 1,10-12
  • Łk 17,22
   • Mt 13,17+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)