Mt 12, 46-50

46 Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. 47 Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. 48 Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? 49 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

Drzewo skrutacji

46

 • Mt 12,46
  • Jego Matka i bracia
   • [Mt 13,55]
   • [Mk 6,3]
   • [J 2,12]
   • [J 7,3]
   • [J 7,5]
   • [J 7,10]
   • [Dz 1,14]

47

 • Mt 12,47

48

 • Mt 12,48
  • Łk 2,49-50
  • [Mt 10,37]
  • [Pwt 33,9]
  • [Mk 3,32-33]
  • [J 2,3-4]
  • [2 Kor 5,16]

49

 • Mt 12,49
  • [Mt 28,7]
  • [Mk 3,34]
  • [J 17,8-9]
  • [J 17,20]
  • [J 20,17-20]

50

 • Mt 12,50
  • [Mt 7,20-21]
  • [Mk 3,35]
  • [Łk 8,21]
  • [Łk 11,27-28]
  • [J 6,29]
  • [J 6,40]
  • [J 15,14]
  • [Dz 16,30-31]
  • [Ga 5,6]
  • [Ga 6,15]
  • [Hbr 5,9]
  • [Jk 1,21-22]
  • [1 J 2,17]
  • [1 J 3,23-24]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)