Mt 12, 14-21

14 Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 15 Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. 16 Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. 17 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 18 Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom. 19 Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. 20 Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. 21 W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

Drzewo skrutacji

14

 • Mt 12,14
  • J 11,53
   • Pwt 30,3
    • Iz 27,13
    • Iz 43,5-7
    • Jr 29,14
    • Jr 31,10
     • Jr 23,3
     • Ez 34,1+
     • J 10,16
    • Ez 34,13
     • Iz 66,18-19
     • Mt 24,31
     • Mt 25,32
    • Ez 36,24
    • Za 8,7-8
    • J 11,52
     • J 4,42+
     • J 10,16
    • Mi 2,12
     • Jr 3,18+
     • Iz 4,3+
     • Ez 34,1+
     • Ez 37,15-28
   • J 5,18+
   • Mt 12,14p
  • J 5,18
   • J 7,1
    • Mk 9,30p
   • J 7,19
    • Rz 2,17-23
   • J 7,25
   • J 11,53
   • J 2,16
   • Mdr 2,16
    • Mt 5,11
     • Dz 5,41
     • Flp 1,29
     • Kol 1,24
     • Hbr 10,34
   • Mdr 10,33
   • Flp 2,6
    • Kol 1,15-20
    • Hbr 1,3
     • Ef 1,7
     • Kol 1,14
     • Dz 2,33+
    • J 1,1n
    • J 5,18
     • J 7,1
     • J 7,19
     • J 7,25
     • J 11,53 J 2,16
     • Mdr 2,16
     • Mdr 10,33
     • Flp 2,6
    • J 1,1n
    • J 5,18
     • J 7,1
     • J 7,19
     • J 7,25
     • J 11,53 J 2,16
     • Mdr 2,16
     • Mdr 10,33
     • Flp 2,6
    • J 10,33

15

 • Mt 12,15
  • Mk 3,7
   • Łk 6,17-19
   • Mt 4,25

16

 • Mt 12,16
  • Mk 3,12
   • Mk 1,34+
  • [Mt 9,30]
  • [Mt 17,9]
  • [Mk 7,36]
  • [Łk 5,14-15]

17

 • Mt 12,17
  • [Mt 8,17]
  • [Mt 13,35]
  • [Mt 21,4]
  • [Łk 21,22]
  • [Łk 24,44]
  • [J 12,38]
  • [J 19,28]
  • [Dz 13,27]

18

 • Mt 12,18
  • Iz 42,1-4
  • Mt 3,16+

19

 • Mt 12,19
  • [Mt 11,29] [Za 9,9] [2 Kor 10,1]

20

 • Mt 12,20
  • [Mt 11,28]
  • [Ps 147,3]
  • [Iz 40,11]
  • [Iz 61,1-3]
  • [Lm 3,31-34]
  • [Ez 34,16]
  • [Łk 4,18]
  • [2 Kor 2,7]
  • [Hbr 12,12-13]

21

 • Mt 12,21
  • [Rz 15,12-13]
  • [Ef 1,12-13]
   • Ap 4,11
  • [Kol 1,27]
   • Kol 3,4
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)