Mt 12, 1-8

1 Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść [ziarna]. 2 Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. 3 A On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? 4 Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? 5 Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? 6 Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. 7 Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. 8 Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

Drzewo skrutacji

1

 • Mt 12,1
  • [Pwt 23,25]
  • [Mk 2,23]
  • [Łk 6,1]

2

 • Mt 12,2
  • [Mt 12,10]
  • [Wj 20,9-11]
  • [Wj 23,12]
  • [Wj 31,15-17]
  • [Wj 35,2]
  • [Lb 15,32-36]
  • [Iz 58,13]
  • [Mk 3,2-5]
  • [Łk 6,6-11]
  • [Łk 13,10-17]
  • [Łk 23,56]
  • [J 5,9-11]
  • [J 5,16-17]
  • [J 7,21-24]
  • [J 9,14-16]

3

 • Mt 12,3
  • 1Sm 21,2-7

4

 • Mt 12,4
  • Wj 25,23+

5

 • Mt 12,5
  • Lb 28,9

6

 • Mt 12,6
  • Mt 12,41
   • Ez 3,6-7
   • Jon 3

7

 • Mt 12,7
  • Mt 9,13
   • Oz 6,6
    • Mt 9,13
    • Mt 12,7
    • Am 5,21+
    • Oz 2,21-22+
   • Łk 19,10
    • Łk 15,6
     • Łk 19,10
     • Łk 1,14+
    • Łk 15,9
    • Łk 15,24
    • Łk 15,32
     • Łk 1,14+
  • 1Sm 15,22
   • Am 5,21-25+
   • Oz 6,6

8

 • Mt 12,8
  • J 5,16-17
  • [Mk 2,28]
  • [Łk 6,5]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)