Mt 11, 28-30

28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

Drzewo skrutacji

28

 • Mt 11,28
  • Syr 24,18
  • przyjdźcie do Mnie
   • [Iz 53,2-3]
   • [Iz 55,1-3]
   • [J 6,37]
   • [J 7,37]
   • [Ap 22,17]
  • a ja was pokrzepię
   • [Ps 94,13]
   • [Ps 116,7]
   • [Iz 11,10]
   • [Iz 28,12]
   • [Jr 6,16]
   • [2 Tes 1,7]
   • [Hbr 4,1]

29

 • Mt 11,29
  • Syr 51,23-30
  • Oz 10,11
   • Oz 4,16
   • Mt 11,29-30
   • Jr 2,20
    • Pwt 12,2+
    • Ez 16,16
    • 1Krl 14,23+
    • Pwt 23,19+
    • Iz 5,1+
    • Jr 5,10
     • Jr 2,21+
    • Jr 6,9
    • Jr 8,13
     • Iz 5,1+
     • Łk 13,6-9
     • Mt 21,18-22+
   • Jr 5,5

30

 • Mt 11,30
  • Jr 6,16
   • Jr 18,15
    • Jr 2,32
   • Mt 11,29
    • Syr 51,23-30
    • Oz 10,11
     • Oz 4,16
     • Mt 11,29-30
     • Jr 2,20
     • Jr 5,5
  • Prz 3,17
  • Ps 34,19
   • Ps 51,19
    • Iz 57,15
     • Kpł 17,1+
    • Iz 66,2
     • Ps 24,1-2
    • Ps 34,19
  • Ga 5,1
   • J 8,36
   • Dz 15,10
    • Mt 23,4
   • Mt 11,29
    • Syr 51,23-30
    • Oz 10,11
     • Oz 4,16
     • Jr 2,20
     • Jr 5,5
   • Ga 2,21
    • Ga 5,4
  • Dz 15,10
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie