Mt 11, 25-30

25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Drzewo skrutacji

25

  a

 • Mt 11,25
  • Mt 13,11
  • J 7,48-49
  • 1Kor 1,26-29

26

 • Mt 11,26
  • [Iz 46,10]
   • Iz 45,21+
   • Iz 41,26-27
   • Ps 33,11
    • Iz 40,8
    • Iz 46,10
     • Iz 45,21+
     • Iz 41,26-27
     • Ps 33,11
     • Ef 1,11
    • Prz 19,21
     • Prz 16,1
     • Prz 16,9
     • Ps 33,11
  • [Rz 9,18]
  • [Rz 11,33-36]
  • [Ef 1,9]
  • [Ef 1,11]
   • Pwt 7,6+
  • [Ef 3,11]
  • [2 Tm 1,9]

27

 • Mt 11,27
  • Mt 4,3+
  • Mt 16,17
   • Mt 4,3+
   • Rz 7,5+
  • J 3,35+
  • J 10,15
   • Mt 11,25-27p
   • J 15,9
  • J 1,18
   • Wj 33,20+
   • Syr 43,31
    • J 1,18
   • J 6,46
    • Wj 33,20+
    • J 1,18
    • 1J 4,12
    • J 7,29
     • J 8,55
     • J 6,46
   • 1J 4,12
    • Wj 33,20+
    • J 1,18
    • J 6,46
    • 1J 1,3+
   • J 3,11+
   • J 17,6+
   • Kol 1,15
    • Kol 1,18+
    • Rz 8,29
    • Hbr 1,3
    • J 1,3
  • J 3,11+
  • Mdr 2,13
   • Mt 11,27
    • Mt 4,3+
    • Mt 16,17
     • Mt 4,3+
     • Rz 7,5+
    • J 3,35+
    • J 10,15
     • Mt 11,25-27p
     • J 15,9
    • J 1,18
    • J 3,11+
    • Mdr 2,13
   • Mdr 5,5
    • Mdr 2,13
    • Kol 1,12
   • Łk 22,70
    • Mt 4,3+

28

 • Mt 11,28
  • Syr 24,18
  • przyjdźcie do Mnie
   • [Iz 53,2-3]
   • [Iz 55,1-3]
   • [J 6,37]
   • [J 7,37]
   • [Ap 22,17]
  • a ja was pokrzepię
   • [Ps 94,13]
   • [Ps 116,7]
   • [Iz 11,10]
   • [Iz 28,12]
   • [Jr 6,16]
   • [2 Tes 1,7]
   • [Hbr 4,1]

29

 • Mt 11,29
  • Syr 51,23-30
  • Oz 10,11
   • Oz 4,16
   • Mt 11,29-30
   • Jr 2,20
    • Pwt 12,2+
    • Ez 16,16
    • 1Krl 14,23+
    • Pwt 23,19+
    • Iz 5,1+
    • Jr 5,10
     • Jr 2,21+
    • Jr 6,9
    • Jr 8,13
     • Iz 5,1+
     • Łk 13,6-9
     • Mt 21,18-22+
   • Jr 5,5

30

 • Mt 11,30
  • Jr 6,16
   • Jr 18,15
    • Jr 2,32
   • Mt 11,29
    • Syr 51,23-30
    • Oz 10,11
     • Oz 4,16
     • Mt 11,29-30
     • Jr 2,20
     • Jr 5,5
  • Prz 3,17
  • Ps 34,19
   • Ps 51,19
    • Iz 57,15
     • Kpł 17,1+
    • Iz 66,2
     • Ps 24,1-2
    • Ps 34,19
  • Ga 5,1
   • J 8,36
   • Dz 15,10
    • Mt 23,4
   • Mt 11,29
    • Syr 51,23-30
    • Oz 10,11
     • Oz 4,16
     • Jr 2,20
     • Jr 5,5
   • Ga 2,21
    • Ga 5,4
  • Dz 15,10
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)