Mt 11, 20-24

20 Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. 21 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. 22 Toteż powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. 23 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. 24 Toteż powiadam wam, Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

Drzewo skrutacji

20

 • Mt 11,20
  • J 15,24
   • J 6,36
   • J 2,11+
  • J 12,37
   • J 2,11+
   • Pwt 29,1-3
  • Mt 13,58
   • Mt 8,10+

21

 • Mt 11,21
  • Dn 9,3
  • Jon 3,6
   • Ez 26,16
  • biada
   • [Mt 18,7]
   • [Mt 23,13]
   • [Mt 26,24]
   • [Jr 13,27]
   • [Łk 11,42]
   • [Jud 1,11]

22

 • Mt 11,22
  • [Mt 11,24]
  • [Mt 10,15]
  • [Łk 10,14]
  • [Łk 12,47-48]
  • [Hbr 2,3]
  • [Hbr 6,4-8]
  • [Hbr 10,26-31]

23

 • Mt 11,23
  • Iz 14,13
   • Łk 10,15
    • Iz 14,13-15
   • Ps 48,3+
  • Iz 14,15

24

 • Mt 11,24
  • Mt 10,15
   • Mt 11,24
   • Rdz 13,13
   • Rdz 18,16-19
   • Rdz 18,29
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)