Mt 11, 11-15

11 Zaprawdę, powiadam wam, Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. 12 A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. 13 Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 14 A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 15 Kto ma uszy, niechaj słucha!

Drzewo skrutacji

11

 • Mt 11,11
  • [Mt 3,11]
  • [Łk 1,15]
  • [Łk 7,28]
  • [J 5,35]

12

 • Mt 11,12
  • Łk 16,16
  • [Łk 7,29-30]
  • [Łk 13,24]
  • [J 6,27]
  • [Ef 6,11-13]
  • [Flp 2,12]
   • 2Kor 7,15
    • 1Kor 2,3+
   • 1Kor 2,3+
   • Ef 2,10

13

 • Mt 11,13
  • [Mt 5,17-18]
  • [Łk 24,27]
  • [Łk 24,44]
  • [J 5,46-47]
  • [Dz 3,22-24]
  • [Dz 13,27]
  • [Rz 3,21]

14

 • Mt 11,14
  • Ml 3,23
   • Mt 17,10-13p
  • Mt 17,11-13
  • [Mk 9,11-13]
  • [Łk 1,17]
  • [J 1,21-23]

15

 • Mt 11,15
  • [Mt 13,9]
  • [Mt 13,43]
  • [Mk 4,9]
  • [Mk 4,23]
  • [Mk 7,16]
  • [Łk 8,8]
  • [Ap 2,7]
  • [Ap 2,11]
  • [Ap 2,17]
  • [Ap 2,29]
  • [Ap 3,6]
  • [Ap 3,13]
  • [Ap 3,22]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)