Mt 10, 34 – 11, 1

34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową;36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem*, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».1 Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach.

Drzewo skrutacji

34

 • Mt 10,34
  • Łk 2,34
   • Łk 7,23
   • Łk 12,51-53
   • Jr 15,10
   • J 19,25-27
  • Łk 22,36

35

 • Mt 10,35
  • Mi 7,6
   • Mt 10,35-36p

36

 • Mt 10,36
  • [Rdz 4,8-10]
  • [Ps 55,13]
  • [Jr 12,6]
  • [Jr 20,10]
  • [Mi 7,6]

37

 • Mt 10,37
  • Łk 14,26-27
  • Pwt 33,9
   • Lb 20,1-13+
   • Wj 32,25-29
   • Lb 25,7n
   • Lb 25,10n
   • Mt 12,46-50

38

 • Mt 10,38
  • Mt 16,24-25
  • Mk 8,34-35
  • Łk 9,23-24
  • Łk 17,33
   • Rdz 19,26
    • Mdr 10,7
     • Pwt 32,32
     • Rdz 19,26
    • Łk 17,32
   • J 12,25
    • Iz 53,10-12
    • Mt 16,25
     • Łk 17,33
     • J 12,25-26
   • Łk 9,24
    • Mt 10,39
    • Łk 17,33
    • J 12,25
   • Mt 24,40-41

39

 • Mt 10,39
  • [Mt 16,25-26]
  • [Mk 8,35-36]
  • [Łk 17,33]
  • [J 12,25]

40

 • Mt 10,40
  • Mt 18,5
   • Mk 9,37
   • Łk 9,48
    • Łk 22,26
    • Łk 14,11
  • Łk 10,16
  • J 12,44-45
  • J 13,20
  • Mt 25,40

41

 • Mt 10,41
  • kto przyjmuje proroka
   • [Rdz 20,7]
   • [1 Krl 17,9-15]
   • [Dz 16,15]
   • [Rz 16,1-4]
   • [Hbr 6,10]
   • [3 J 1,5-8]

42

 • Mt 10,42
  • [Mk 9,41]
  • [2 Kor 8,12]

1

 • Mt 11,1
  • [Mt 4,23]
  • [Mt 9,35]
  • [Iz 61,1-3]
  • [Mk 1,38-39]
  • [Łk 4,15-21]
  • [Łk 8,1]
  • [Dz 10,38]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie