Mt 10, 24-33

24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. 26 Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. 31 Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 32 Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Drzewo skrutacji

24

 • Mt 10,24
  • Łk 6,40
   • J 13,16
    • Mt 10,24
    • Łk 6,40
   • J 15,20
    • 1Tes 2,14+
    • Dz 5,41
     • Mt 5,10-11+
     • 1Kor 4,9n

25

 • Mt 10,25
  • Mt 9,34
  • Mt 12,24
   • Mt 9,27+

26

 • Mt 10,26
  • Mk 4,22
   • Łk 8,17
    • Łk 12,2
   • Łk 12,2

27

 • Mt 10,27
  • co mówię wam w ciemnościach
   • [Mt 13,34-35]
   • [Łk 8,10]
   • [J 16,1]
   • [J 16,13]
   • [J 16,25]
   • [J 16,29]
  • powtarzajcie
   • [Dz 5,20]
   • [Dz 5,28]
   • [Dz 17,17]

28

 • Mt 10,28
  • 1P 3,14
   • Mt 5,10
  • Ap 2,10
   • J 8,37-44
   • Łk 22,31-33
   • Dn 1,12
   • Dn 1,14n
   • 1Kor 9,25+

29

 • Mt 10,29
  • [Łk 12,6-7]

30

 • Mt 10,30
  • Dz 27,34
   • Dz 27,22
   • Dz 27,24
    • Dz 10,3+
    • Jon 1,9
  • Łk 21,18
   • Łk 12,7
   • Mt 10,30
    • Dz 27,34
   • Hbr 10,36
   • Hbr 10,39
    • 1P 1,9

31

 • Mt 10,31
  • [Mt 6,26]
  • [Mt 12,11-12]
  • [Ps 8,5]
  • [Łk 12,24]
  • [1 Kor 9,9-10]

32

 • Mt 10,32
  • Łk 12,8-9
  • Ap 3,5
   • Ap 20,12+
   • Mt 10,32
    • Łk 12,8-9
   • Łk 9,26
    • Mt 10,33
     • Mk 8,38
     • Łk 9,26
     • 2Tm 2,12
    • Łk 12,9
     • Mk 8,38
     • Łk 9,26

33

 • Mt 10,33
  • Mk 8,38
  • Łk 9,26
   • Łk 12,9
  • 2Tm 2,12
   • Rz 8,17
    • Łk 24,26
     • Mt 8,10+
     • Dz 3,24+
     • Łk 18,31+
     • Łk 9,22+
     • 1P 1,11
     • Łk 16,29
     • Łk 16,31
    • Łk 22,28-30
    • Flp 3,10-11
    • 1P 4,13
     • 1P 1,21
     • Kol 3,4
     • Jk 1,2-3
    • Ap 21,7
     • 2Sm 7,14

34

 • Mt 10,34
  • Łk 2,34
   • Łk 7,23
   • Łk 12,51-53
   • Jr 15,10
   • J 19,25-27
  • Łk 22,36
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie