Mt 1, 18-25

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka, 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański, wziął swoją Małżonkę do siebie, 25 lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

Drzewo skrutacji

18

 • Mt 1,18
  • Łk 1,27
  • Łk 2,5

19

 • Mt 1,19
  • [Rdz 6,9]
  • [Ps 112,4-5]
  • [Mk 6,20]
  • [Łk 2,25]
  • [Dz 10,22]

20

 • Mt 1,20
  • Rdz 16,7+
  • Dz 7,38+
  • Łk 1,35
   • Mk 1,24+
   • Dz 3,14+
   • Mt 4,3+
  • Łk 1,31
   • Iz 7,14+
   • Mt 1,21+

21

 • Mt 1,21
  • Ps 130,8
  • Syr 46,1
   • Joz 1,1+
  • Dz 3,16+
  • Dz 4,12
   • Dz 2,21+
   • Jl 3,5
    • Rz 10,13
     • Jl 3,5
     • Dz 2,21+
    • Ab 1,17
     • Jl 3,5
    • Ap 14,1
     • 2Krl 19,30-31
     • Ab 1,17
     • Jl 3,5
     • So 3,12-13
     • Dz 2,21+
   • Łk 12,11-12p
   • Łk 21,12-15p

22

 • Mt 1,22
  • aby się wypełniło słowo Pańskie
   • [1 Krl 8,15]
   • [1 Krl 8,24]
   • [Mt 2,15]
   • [Mt 2,23]
   • [Mt 5,17]
   • [Mt 8,17]
   • [Mt 12,17]
   • [Mt 13,35
   • [Łk 21,22]
   • [Łk 24,44]
   • [J 10,35]
   • [J 12,38-40]
   • [J 15,25]
   • [J 17,12]
   • [J 18,9]
   • [J 19,36-37]
   • [Dz 3,18]
   • [Dz 13,27-29]
   • [Ap 17,17]

23

 • Mt 1,23
  • Iz 7,14
   • Mi 5,2
  • Bóg z nami
   • [Ps 46,11]
   • [Iz 8,8-10]
   • [Iz 12,2]
   • [Mt 28,20]
   • [J 1,14]
   • [Rz 1,3-4]
   • [2 Tm 4,22]

24

 • Mt 1,24
  • uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański
   • [Rdz 6,22]
   • [Rdz 7,5]
   • [Rdz 22,2-3]
   • [Wj 40,16]
   • [Wj 40,19]
   • [Wj 40,25]
   • [Wj 40,27]
   • [Wj 40,32]
   • [2 Krl 5,11-14]
   • [J 2,5-8]
   • [J 15,14]
   • [Hbr 11,7-8]
   • [Hbr 11,24-31]
   • [Jk 2,21-26]

25

 • Mt 1,25
  • Łk 2,7
  • [Wj 13,2]
  • [Wj 22,29]
  • [Rz 8,29]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie