Mk 9, 41-50

41 Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 42 A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 43 Jeśli zatem Twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia [wiecznego], niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. 45 I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 47 Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 48 gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. 49 Bo każdy ogniem będzie posolony. 50 Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą.

Drzewo skrutacji

41

 • Mk 9,41
  • 1Kor 3,23+
  • [Mt 10,42]
  • [Mt 25,40]
  • dlatego, że należycie do Chrystusa
   • [J 19,25-27]
   • [Rz 8,9]
   • [1 Kor 3,23]
   • [1 Kor 15,23]
   • [2 Kor 10,7]
   • [Ga 3,29]
   • [Ga 5,24]

42

 • Mk 9,42
  • A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych
   • [Mt 18,6]
   • [Mt 18,10]
   • [Łk 17,1-2]
   • [Rz 14,13]
   • [Rz 15,21]
   • [Rz 16,17]
   • [1 Kor 8,10-13]
   • [1 Kor 10,32-33]
   • [2 Kor 6,3]
   • [1 Tm 5,14]
   • [2 P 2,2]

43

 • Mk 9,43
  • Mt 18,8-9
  • [Pwt 13,6-8]
  • [Mt 5,29-30]
  • [Rz 8,13]
  • [1 Kor 9,27]
  • [Ga 5,24]
  • [Kol 3,5]
  • [Tt 2,12]
  • [Hbr 12,1]
  • [1 P 2,1]

45

 • Mk 9,45
  • zob. wers 43

47

 • Mk 9,47
  • [Rdz 3,6]
  • [Hi 31,1]
  • [Ps 119,37]
  • [Mt 5,28-29]
  • [Mt 10,37-39]
  • [Łk 14,26]
  • [Ga 4,15]
  • [Flp 3,7-8]

48

 • Mk 9,48
  • Iz 66,24+
  • [Mk 9,44]
  • [Mk 9,46]

49

 • Mk 9,49
  • Kpł 2,13+
  • Mt 5,13
   • Mk 9,50
   • Łk 14,34-35
   • Kol 4,6
    • Ef 5,16
     • Kol 4,5
    • 2Kor 6,2+
    • Mdr 8,9
   • Kpł 2,13
    • Lb 18,19
     • Kpł 2,13+
    • Mk 9,49
     • Kpł 2,13+
     • Mt 5,13
     • Łk 14,34
     • Kol 4,6
   • Lb 18,19
    • Kpł 2,13+
  • Łk 14,34
  • Kol 4,6

50

 • Mk 9,50
  • Rz 12,18
  • dobra jest sól
   • [Hi 6,6]
   • [Mt 5,13]
   • [Łk 14,34-35]
  • zachowujcie pokój między sobą
   • [Ps 34,14]
   • [Ps 133,1]
   • [J 13,34-35]
   • [J 15,17-18]
   • [Rz 12,18]
   • [Rz 14,17-19]
   • [2 Kor 13,11]
   • [Ga 5,14-15]
   • [Ga 5,22]
   • [Ef 4,2-6]
   • [Ef 4,31-32]
   • [Flp 1,27]
   • [Flp 2,1-3]
   • [Kol 3,12]
   • [2 Tm 2,22]
   • [Hbr 12,14]
   • [Jk 1,20]
   • [Jk 3,14-18]
   • [1 P 3,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)