Mk 9, 30-37

30 Po wyjściu stamtąd przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. 31 Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 33 Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był [już] w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? 34 Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 35 On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 36 Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 37 Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Drzewo skrutacji

30

 • Mk 9,30
  • Mk 1,34+
   • Mk 3,12
   • [Łk 4,41]

31

 • Mk 9,31
  • Mk 8,31+
  • Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi
   • [Mk 9,12]
   • [Mk 8,31]
   • [Mt 16,21]
   • [Mt 20,18-19]
   • [Mt 20,28]
   • [Mt 21,38-39]
   • [Mt 26,2]
   • [Łk 9,44]
   • [Łk 18,31-33]
   • [Łk 24,26]
   • [Łk 24,44-46]
   • [J 2,19]
   • [J 3,14]
   • [J 10,18]
   • [Dz 2,23-24]
   • [Dz 4,27-28]
   • [2 Tm 2,12]

32

 • Mk 9,32
  • Mk 4,13+
  • Oni jednak nie rozumieli tych słów
   • [Mk 9,10]
   • [Łk 2,50]
   • [Łk 9,45]
   • [Łk 18,34]
   • [Łk 24,45]

33

 • Mk 9,33
  • Mk 7,24+
  • wiedza Boga
   • [Mk 2,8]
   • [Ps 139,1-4]
   • [J 2,25]
   • [J 21,17]
   • [Hbr 4,13]
   • [Ap 2,23]

34

 • Mk 9,34
  • chęć bycia większym
   • [Mt 18,1-5]
   • [Mt 20,21-24]
   • [Łk 9,46-48]
   • [Łk 22,24-30]
   • [Rz 12,10]
   • [Flp 2,3-7]
   • [1P 5,3]
   • [3J 9]

35

 • Mk 9,35
  • [Mk 10,42-45]
  • [Prz 13,10]
  • [Jr 45,5]
  • [Mt 20,25-28]
  • [Łk 14,10-11]
  • [Łk 18,14]
  • [Jk 4,6]
   • 1P 5,5-9
   • Prz 3,34
    • 1P 5,5
     • J 13,14
     • Hi 22,29
      • Iz 2,11-17
      • Łk 1,52-53
     • Jk 4,6-10
     • Flp 2,8-9
    • Syr 3,18
     • Flp 2,5-8
     • Mt 20,26-28
    • Syr 3,20
     • So 2,3+

36

 • Mk 9,36
  • [Mk 10,16]
  • [Mt 18,2]
  • [Mt 19,14-15]

37

 • Mk 9,37
  • Mt 10,40+
  • przyjęcie Syna, przyjęciem Ojca
   • [Łk 10,16]
   • [J 5,23]
   • [J 10,30]
   • [J 12,44-45]
   • [J 14,21-23]
   • [1Tes 4,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)