Mk 9, 2-13

2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. 3 Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. 4 I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 5 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 6 Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 7 I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! 8 I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10 Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 11 I pytali Go, Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? 12 A On im rzekł, Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. 13 Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane.

Drzewo skrutacji

2

 • Mk 9,2
  • Mk 5,37+
  • na górę wysoką
   • [Wj 24,13]
   • [Mt 14,13]
   • [Łk 6,12]
  • tam się przemienił
   • [Mk 16,12]
   • [Iz 33,17]
   • [Mt 17,2]
   • [Łk 9,29]
   • [J 1,14]
   • [Rz 12,2]
   • [Flp 2,6-8]
   • [Flp 3,21]
   • [2 P 1,16-18]
   • [Ap 1,13-17]

3

 • Mk 9,3
  • Mk 16,5
  • odzienie stało się lśniąco białe
   • [Ps 104,1-2]
   • [Dn 7,9]
   • [Mt 28,3]

4

 • Mk 9,4
  • [Mt 11,13]
  • [Łk 9,30-31]
  • [Łk 24,27]
  • [Łk 24,44]
  • [J 5,39]
  • [J 5,45-47]
  • [Dz 3,21-24]
  • [1 P 1,10-12]
  • [Ap 19,10]

5

 • Mk 9,5
  • [Ps 62,2-3]
  • [Ps 84,10]
  • [J 14,8-9]
  • [Flp 1,23]
  • [1 J 3,2]
  • [Ap 22,3-4]

6

 • Mk 9,6
  • Mk 14,40
  • [Mk 16,5-8]
  • [Dn 10,15-19]
  • [Ap 1,17]

7

 • Mk 9,7
  • to jest mój Syn umiłowany
   • [Mk 1,11]
   • [Ps 2,7]
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 26,63]
   • [Mt 27,43]
   • [Mt 27,54]
   • [J 1,34]
   • [J 1,49]
   • [J 3,16-18]
   • [J 5,18]
   • [J 5,22-25]
   • [J 5,37]
   • [J 6,69]
   • [J 9,35]
   • [J 19,7]
   • [J 20,31]
   • [Dz 8,37]
   • [Rz 1,4]
   • [2 P 1,17]
   • [1 J 4,9-10]
   • [1 J 5,11-12]
   • [1 J 5,20]

8

 • Mk 9,8
  • [Łk 9,36]
  • [Łk 24,31]

9

 • Mk 9,9
  • Mk 1,34+
  • Mk 4,13+
  • [Mk 5,43]
  • [Mk 8,29-30]
  • [Mt 17,9]

10

 • Mk 9,10
  • [Mk 9,32]
  • [J 12,16]
  • [J 16,29-30]

11

 • Mk 9,11
  • [Ml 3,1]
  • [Mk 9,4]
  • [Mt 11,14]
  • [Mt 17,10-11]

12

 • Mk 9,12
  • Ml 3,23-24
  • wszystko naprawi
   • [Iz 40,3-5]
   • [Mt 3,1-12]
   • [Mt 11,2-18]
   • [Mk 1,2-8]
   • [Łk 1,16-17]
   • [Łk 1,76]
   • [Łk 3,2-6]
   • [J 1,6-36]
   • [J 3,27-30]
  • ma On wiele cierpieć
   • [Ps 22,1-31]
   • [Ps 69,1-36]
   • [Iz 53,1-12]
   • [Dn 9,24-26]
   • [Za 13,7]
  • i być wzgardzonym
   • [Ps 22,6-7]
   • [Ps 69,12]
   • [Ps 74,22]
   • [Iz 49,7]
   • [Iz 50,6]
   • [Iz 52,14]
   • [Iz 53,1-3]
   • [Za 11,13]
   • [Łk 23,11]
   • [Łk 23,39]
   • [Flp 2,7-8]

13

 • Mk 9,13
  • 1Krl 19,2
   • Rdz 21,14-21
  • 1Krl 19,10
  • Eliasz już przyszedł
   • [Mt 11,14]
   • [Mt 17,12-13]
   • [Łk 1,17]
  • i postąpili z nim, tak jak chcieli
   • [Mk 6,14-28]
   • [Mt 14,3-11]
   • [Łk 3,19-20]
   • [Dz 7,52]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie