Mk 9, 2-10

2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. 3 Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. 4 I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 5 Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 6 Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 7 I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! 8 I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10 Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Drzewo skrutacji

2

 • Mk 9,2
  • Mk 5,37+
  • na górę wysoką
   • [Wj 24,13]
   • [Mt 14,13]
   • [Łk 6,12]
  • tam się przemienił
   • [Mk 16,12]
   • [Iz 33,17]
   • [Mt 17,2]
   • [Łk 9,29]
   • [J 1,14]
   • [Rz 12,2]
   • [Flp 2,6-8]
   • [Flp 3,21]
   • [2 P 1,16-18]
   • [Ap 1,13-17]

3

 • Mk 9,3
  • Mk 16,5
  • odzienie stało się lśniąco białe
   • [Ps 104,1-2]
   • [Dn 7,9]
   • [Mt 28,3]

4

 • Mk 9,4
  • [Mt 11,13]
  • [Łk 9,30-31]
  • [Łk 24,27]
  • [Łk 24,44]
  • [J 5,39]
  • [J 5,45-47]
  • [Dz 3,21-24]
  • [1 P 1,10-12]
  • [Ap 19,10]

5

 • Mk 9,5
  • [Ps 62,2-3]
  • [Ps 84,10]
  • [J 14,8-9]
  • [Flp 1,23]
  • [1 J 3,2]
  • [Ap 22,3-4]

6

 • Mk 9,6
  • Mk 14,40
  • [Mk 16,5-8]
  • [Dn 10,15-19]
  • [Ap 1,17]

7

 • Mk 9,7
  • to jest mój Syn umiłowany
   • [Mk 1,11]
   • [Ps 2,7]
   • [Mt 3,17]
   • [Mt 26,63]
   • [Mt 27,43]
   • [Mt 27,54]
   • [J 1,34]
   • [J 1,49]
   • [J 3,16-18]
   • [J 5,18]
   • [J 5,22-25]
   • [J 5,37]
   • [J 6,69]
   • [J 9,35]
   • [J 19,7]
   • [J 20,31]
   • [Dz 8,37]
   • [Rz 1,4]
   • [2 P 1,17]
   • [1 J 4,9-10]
   • [1 J 5,11-12]
   • [1 J 5,20]

8

 • Mk 9,8
  • [Łk 9,36]
  • [Łk 24,31]

9

 • Mk 9,9
  • Mk 1,34+
  • Mk 4,13+
  • [Mk 5,43]
  • [Mk 8,29-30]
  • [Mt 17,9]

10

 • Mk 9,10
  • [Mk 9,32]
  • [J 12,16]
  • [J 16,29-30]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie