Mk 8, 22-26

22 Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. 23 On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, Czy coś widzisz? 24 A gdy [ten] przejrzał, powiedział, Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam [ich] niby drzewa. 25 Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. 26 Jezus odesłał go do domu ze słowami, Tylko do wsi nie wstępuj!

Drzewo skrutacji

22

 • Mk 8,22
  • Betsaida
   • [Mt 11,21]
   • [Mk 6,45]
   • [Łk 9,10]
   • [Łk 10,13]
   • [J 1,44]
   • [J 12,21]
  • przyprowadzili Mu
   • [Mk 2,3]
   • [Mk 6,55-56]
  • prosili, żeby się go dotknął
   • [Mk 5,27-29]
   • [Mt 8,3]
   • [Mt 8,15]
   • [Mt 9,29]

23

 • Mk 8,23
  • Mk 7,33
   • Mk 6,5
  • J 9,6
  • 1Tm 4,14+
  • ujął niewidomego za rękę
   • [Iz 51,18]
   • [Jr 31,32]
   • [Dz 9,8]
   • [Hbr 8,9]

24

 • Mk 8,24
  • [Sdz 9,36]
  • [Iz 29,18]
  • [Iz 32,3]
  • [1 Kor 13,9-12]

25

 • Mk 8,25
  • Mt 8,3+
  • [Prz 4,18]
  • [Mt 13,12]
  • [Flp 1,6]
  • [1 P 2,9]
  • [2 P 3,18]

26

 • Mk 8,26
  • Mk 1,34+
  • [Mk 5,43]
  • [Mk 7,36]
  • [Mt 8,4]
  • [Mt 9,30]
  • [Mt 12,16]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie