Mk 8, 11-13

11 Nadeszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. 12 On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». 13 A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Drzewo skrutacji

11

 • Mk 8,11
  • faryzeusze
   • [Mt 12,38]
   • [Mt 16,1-4]
   • [Mt 19,3]
   • [Mt 21,23]
   • [Mt 22,15]
   • [Mt 22,18]
   • [Mt 22,23]
   • [Mt 22,34-35]
   • [Mk 2,16]
   • [Mk 7,1-2]
   • [Łk 11,53-54]
   • [J 7,48]
  • chcąc Go wystawić na próbę
   • [Wj 17,2]
   • [Wj 17,7]
   • [Pwt 6,16]
   • [Ml 3,15]
   • [Mk 12,15]
   • [Łk 10,25]
   • [Dz 5,9]
   • [1 Kor 10,9]

12

 • Mk 8,12
  • westchnął
   • Iz 53,3
   • Mk 3,5
   • Mk 7,34
   • Mk 9,19
   • Łk 19,41
   • J 11,33-38
  • czemu to plemię domaga się znaku?
   • Mk 6,6
   • Łk 16,29-31
   • Łk 22,67-70
   • J 12,37-43
  • żaden znak nie będzie dany temu plemieniu
   • Mt 12,39-40
   • Mt 16,4
   • Łk 11,29-30

13

 • Mk 8,13
  • [Ps 81,12]
  • [Jr 23,33]
  • [Oz 4,17]
  • [Oz 9,12]
  • [Za 11,8-9]
  • [Mt 7,6]
  • [Mt 15,14]
  • [Łk 8,37]
  • [J 8,21]
  • [J 12,36] [Dz 13,45-46]
  • [Dz 18,6]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie