Mk 7, 31-37

31 Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 32 Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 33 On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; 34 a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego, Effatha, to znaczy, Otwórz się! 35 Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 36 [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. 37 I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

Drzewo skrutacji

31

 • Mk 7,31
  • Mk 5,20
   • Mt 4,25+
  • [Mk 7,24]
  • [Mt 15,29-31]

32

 • Mk 7,32
  • [Mt 9,32-33]
  • [Łk 11,14]

33

 • Mk 7,33
  • Mk 6,5
  • 1Tm 4,14+
  • [1 Krl 17,19-22]
  • [2 Krl 4,4-6]
  • [2 Krl 4,33-34]
  • [J 9,6-7]
  • [Mk 5,40]
  • [Mk 8,23]

34

 • Mk 7,34
  • spojrzawszy w niebo
   • [Mk 6,41]
   • [J 11,41]
   • [J 17,1]
  • westchnął
   • [Mk 8,12]
   • [Łk 19,41]
   • [J 11,33]
   • [J 11,35]
   • [J 11,38]
   • [Hbr 4,15]
  • rzekł do niego, Effatha
   • [Mk 5,41]
   • [Mk 15,34]
  • Otwórz się
   • [Mk 1,41]
   • [Łk 7,14]
   • [Łk 18,42]
   • [J 11,43]
   • [Dz 9,34]
   • [Dz 9,40]

35

 • Mk 7,35
  • Mt 8,3+
  • [Ps 33,9]
  • [Iz 32,3-4]
  • [Iz 35,5-6]
  • [Mt 11,5]
  • [Mk 2,12]

36

 • Mk 7,36
  • Mk 1,34+
  • [Mk 1,44-45]
  • [Mk 3,12]
  • [Mk 5,43]
  • [Mk 8,26]

37

 • Mk 7,37
  • Mk 9,25
  • przepełnieni zdumieniem mówili
   • [Mk 1,27]
   • [Mk 2,12]
   • [Mk 4,41]
   • [Mk 5,42]
   • [Dz 2,7-12]
   • [Dz 3,10-13]
   • [Dz 14,11]
  • dobrze wszystko uczynił
   • [Rdz 1,31]
   • [Łk 23,41]
  • nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę
   • [Wj 4,10-11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie