Mk 7, 14-23

14 Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! 15 Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. 16 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» 17 Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. 18 Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; 19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. 20 I mówił dalej, Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. 21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 23 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Drzewo skrutacji

14

 • Mk 7,14
  • [1 Krl 18,21]
  • [1 Krl 22,28]
  • [Ps 49,1-2]
  • [Ps 94,8]
  • [Mt 15,10]
  • [Łk 12,1]
  • [Łk 12,54-57]
  • [Łk 20,45-47]

15

 • Mk 7,15
  • [Kpł 11,42-47]
  • [Mk 7,18-20]
  • [Dz 10,14-16]
  • [Dz 10,28]
  • [Dz 11,8-10]
  • [Dz 15,20-21]
  • [Rz 14,17]
  • [1 Kor 10,25]
  • [1 Tm 4,3-5]
  • [Tt 1,15]
  • [Hbr 9,10]
  • [Hbr 13,9]

16

 • Mk 7,16
  • [Mk 4,9]
  • [Mk 4,23]
  • [Mt 11,15]
  • [Ap 2,7]
  • [Ap 2,11]
  • [Ap 2,17]
  • [Ap 2,29]
  • [Ap 3,6]
  • [Ap 3,13]
  • [Ap 3,22]

17

 • Mk 7,17
  • Mk 4,10
   • Rz 16,25+
   • Kol 4,3
    • 1Tes 5,6
     • Mt 24,42+
     • 1P 1,13
     • 1P 4,7
     • 1P 5,8
    • 1Tes 5,17n
    • Rz 15,30+
    • 1Kor 16,9+

18

 • Mk 7,18
  • [Iz 28,9-10]
  • [Jr 5,4-5]
  • [Mt 15,16-17]
  • [Mt 16,11]
  • [Mk 4,13]
  • [Łk 24,25]
  • [J 3,10]
  • [1 Kor 3,2]
  • [Hbr 5,11]

19

 • Mk 7,19
  • [Mt 15,17]
  • [1 Kor 6,13]
  • [Kol 2,21-22]

20

 • Mk 7,20
  • Dz 10,9-16
  • Rz 14
  • [Ps 41,6]
  • [Hbr 7,6]
  • [Mi 2,1]
  • [Mt 12,34-37]
  • [Mk 7,15]
  • [Jk 1,14-15]
  • [Jk 3,6]
  • [Jk 4,1]

21

 • Mk 7,21
  • Kol 2,16
   • Rz 14,5
  • Kol 2,21-22
  • Rz 1,29+

22

 • Mk 7,22
  • złe myśli
   • [Pwt 15,9]
   • [Pwt 28,54]
   • [Pwt 28,56]
   • [1 Sm 18,8-9]
   • [Prz 23,6]
   • [Prz 28,22]
   • [Mt 20,15]
  • pycha
   • [2 Krn 32,25-26]
   • [2 Krn 32,31]
   • [Ps 10,4]
   • [Ab 3-4]
   • [2 Kor 10,5]
   • [1 P 5,5]
  • głupota
   • [Prz 12,23]
   • [Prz 22,15]
   • [Prz 24,9]
   • [Prz 27,22]
   • [Koh 7,25]
   • [1 P 2,15]

23

 • Mk 7,23
  • [Mk 7,15]
  • [Mk 7,18]
  • [1 Kor 3,17]
  • [Tt 1,15]
  • [Jud 8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie