Mk 7, 1-13

1 Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. 2 I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. 3 Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 4 I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 5 Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» 6 Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane, Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 7 Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 8 Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie. 9 I mówił do nich, Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. 10 Mojżesz tak powiedział, “Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz, “Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. 11 A wy mówicie, „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce, Korban, to znaczy darem [złożonym w ofierze] jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – 12 to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. 13 I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą [sobie] przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.

Drzewo skrutacji

1

 • Mk 7,1
  • [Mt 15,1]
  • [Mk 3,22]
  • [Łk 5,17]
  • [Łk 11,53-54]

2

 • Mk 7,2
  • Łk 11,38
   • Mt 15,2
   • Mk 7,5

3

 • Mk 7,3
  • [Mt 15,2-6]
  • [Mk 7,7-10]
  • [Mk 7,13]
  • [Ga 1,14]
  • [Kol 2,8]
  • [Kol 2,21-23]

4

 • Mk 7,4
  • [Hi 9,30-31]
  • [Ps 26,6]
  • [Iz 1,16]
  • [Jr 4,14]
  • [Mt 27,24]
  • [Łk 11,38-39]
  • [J 2,6]
  • [J 3,25]
  • [Hbr 9,10]
  • [Jk 4,8]
  • [1 J 1,7]

5

 • Mk 7,5
  • [Mt 15,2]
  • [Mk 2,16-18]
  • [Dz 21,21]
  • [Dz 21,24]
  • [Rz 4,12]
  • [2 Tes 3,6]
  • [2 Tes 3,11]

6

 • Mk 7,6
  • Iz 29,13
   • Iz 1,10-20+
   • Am 5,21+
   • Mt 15,8-9
   • Kol 2,22
    • 1Kor 6,13
    • 1Kor 8,8
     • Rz 14,17

7

 • Mk 7,7
  • czczą Mnie na próżno
   • [1 Sm 12,21]
   • [Ml 3,14]
   • [Mt 6,7]
   • [Mt 15,9]
   • [1 Kor 15,14]
   • [1 Kor 15,58]
   • [Tt 3,9]
   • [Jk 1,26]
   • [Jk 2,20]

8

 • Mk 7,8
  • [Iz 1,12]

9

 • Mk 7,9
  • [Iz 24,5]
  • [Iz 29,13]
  • [Jr 44,16-17]
  • [Dn 7,25]
  • [Dn 11,36]
  • [Mt 15,3-6]
  • [2 Tes 2,4]

10

 • Mk 7,10
  • Wj 20,12
   • Kpł 19,3
   • Ef 6,2-3
  • Pwt 5,16
   • Syr 3,1-16
  • Wj 21,17
   • Kpł 20,9
   • Pwt 27,16
   • Syr 3,16
    • Prz 19,26
    • Prz 30,17
   • Mt 15,4
    • Wj 20,12
    • Pwt 5,16
    • Wj 21,17
    • Kpł 20,9
    • Mt 19,19
    • Łk 18,20
  • Kpł 20,9

11

 • Mk 7,11
  • [Mt 15,5]
  • [Mt 23,18]
  • [1 Tm 5,4-8]

12

 • Mk 7,12

13

 • Mk 7,13
  • znosicie słowo Boże
   • [Iz 8,20]
   • [Jr 8,8-9]
   • [Oz 8,12]
   • [Mt 5,17-20]
   • [Mt 15,6]
   • [Mk 7,9]
   • [Tt 1,14]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)