Mk 6, 7-13

7 Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi 8 i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. 9 Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien! 10 I mówił do nich, Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. 11 Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich! 12 Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. 13 Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Drzewo skrutacji

7

 • Mk 6,7
  • przywołał do siebie Dwunastu
   • [Mk 3,13-14]
   • [Mt 10,1-4]
   • [Łk 6,13-16]
   • [Łk 9,1-6]
   • [Łk 10,3-12]
  • zaczął rozsyłać ich po dwóch
   • [Wj 4,14-15]
   • [Koh 4,9-10]
   • [Ap 11,3]
  • dał im też władzę
   • [Mk 16,17]
   • [Łk 10,17-20]

8

 • Mk 6,8
  • [Mt 10,9-10]
  • [Łk 10,4]
  • [Łk 22,35]

9

 • Mk 6,9
  • [Ef 6,15]
   • Mdr 5,18
   • Iz 52,7
    • Na 2,1
     • Iz 52,7-10
     • Na 1,11+
    • Rz 10,15
     • Iz 52,7
    • Mk 16,15-16
   • Iz 40,3
    • Mt 3,3p
    • Ml 3,1
    • Ml 3,23-24
    • Syr 48,10
     • Ml 3,24
    • Łk 1,76
     • Mt 16,14+
     • Łk 1,16-17
     • Ml 3,1
      • Mt 11,10+
      • Dz 13,24-25
      • Łk 1,17-76
     • Iz 40,3
      • Mt 3,3p
      • Ml 3,1
      • Ml 3,23-24
      • Syr 48,10
      • Łk 1,76
      • Iz 45,2
      • Łk 3,4-6
    • Iz 45,2
     • Iz 40,4
      • Ba 5,7
     • Ps 107,16
      • Iz 45,2
      • Iz 61,1
    • Łk 3,4-6
   • Iz 40,9
  • [Dz 12,8]

10

 • Mk 6,10
  • [Mt 10,11-13]
  • [Łk 9,4]
  • [Łk 10,7-8]
  • [Dz 16,15]

11

 • Mk 6,11
  • [Mt 10,15]
  • [Mt 11,20-24]
  • [Łk 10,12-15]
  • [J 15,22-24]
  • [2 P 2,6]
  • [Jud 1,7]

12

 • Mk 6,12
  • [Mk 1,15]
  • [Ez 18,30]
  • [Mt 3,2]
  • [Mt 3,8]
  • [Mt 4,17]
  • [Łk 13,3]
  • [Łk 13,5]
  • [Łk 15,10]
  • [Łk 24,47]
  • [Dz 2,38]
  • [Dz 3,19]
  • [Dz 20,21]

13

 • Mk 6,13
  • Jk 5,14n
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie