Mk 6, 53-56

53 Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. 54 Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. 55 Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. 56 I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Drzewo skrutacji

53

 • Mk 6,53
  • [Mt 14,34-36]
  • [Łk 5,1]
   • [Mt 4,18-22]
   • [Mt 11,12]
    • Łk 16,16
    • [Łk 7,29-30]
    • [Łk 13,24]
    • [J 6,27]
    • [Ef 6,11-13]
    • [Flp 2,12]
     • 2Kor 7,15
      • 1Kor 2,3+
     • 1Kor 2,3+
     • Ef 2,10
   • [Mk 1,16-20]
   • [Mk 3,9]
    • [Mk 5,30]
     • [Łk 6,19]
     • [Łk 8,46]
    • [J 6,15]
   • [Mk 5,24]
   • [Łk 8,45]
   • [Łk 12,1]
  • [J 6,24]
   • szukali Jezusa
    • [J 7,11]
    • [J 18,4-5]
    • [J 20,15]
    • [Mk 1,37]

54

 • Mk 6,54
  • [Ps 9,10]
   • Iz 25,4
    • Iz 4,5-6
    • Ap 7,15-16
   • Ps 37,39
  • [Flp 3,10]

55

 • Mk 6,55
  • [Mk 2,1-3]
  • [Mk 3,7-11]
  • [Mt 4,24]

56

 • Mk 6,56
  • Mk 5,27-28
  • [2 Krl 13,21]
  • [Mk 3,10]
  • [Łk 6,19]
  • [Łk 22,51]
  • [Dz 4,12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie