Mk 6, 45-52

45 Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum. 46 Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. 47 Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. 48 Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. 49 Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. 50 Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich, Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się! 51 I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy, 52 nie zrozumieli bowiem [zajścia] z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

Drzewo skrutacji

45

 • Mk 6,45
  • [Mt 14,22]

46

 • Mk 6,46
  • [Mt 6,6]
  • [Mt 14,23]
  • [Mk 1,35]
  • [Łk 6,12]
  • [1 P 2,21]

47

 • Mk 6,47
  • [Mt 14,23]
  • [J 6,16-17]

48

 • Mk 6,48
  • widząc, jak się trudzili
   • [Iz 54,11]
   • [Mt 14,24]
  • około czwartej straży nocnej
   • [Wj 14,24]
   • [1 Sm 11,11]
   • [Łk 12,38]
  • przyszedł do nich, krocząc po jeziorze
   • [Hi 9,8]
   • [Ps 93,4]
   • [Ps 104,3]

49

 • Mk 6,49
  • myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć
   • [Hi 4,14-16]
   • [Mt 14,25-26]
   • [Łk 24,37]

50

 • Mk 6,50
  • Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!
   • [Iz 43,2]
   • [Mt 14,27]
   • [Łk 24,38-41]
   • [J 6,19-20]
   • [J 20,19-20]

51

 • Mk 6,51
  • wiatr się uciszył
   • [Ps 93,3-4]
   • [Ps 107,28-30]
   • [Mt 8,26-27]
   • [Mt 14,28-32]
   • [Mk 4,39]
   • [Łk 8,24-25]
   • [J 6,21]
  • zdumieli się w duszy
   • [Mk 1,27]
   • [Mk 2,12]
   • [Mk 4,41]
   • [Mk 5,42]
   • [Mk 7,37]

52

 • Mk 6,52
  • Mk 4,13+
  • nie zrozumieli
   • [Mk 7,18]
   • [Mk 8,17-18]
   • [Mk 8,21]
   • [Mt 16,9-11]
   • [Łk 24,25]
  • gdyż umysł ich był otępiały
   • [Iz 63,17]
   • [Mk 3,5]
   • [Mk 16,14]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie