Mk 6, 30-34

30 Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 31 A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 32 Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. 33 Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 34 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu [sprawach].

Drzewo skrutacji

30

 • Mk 6,30
  • [Łk 9,10]
  • [Łk 10,17]

31

 • Mk 6,31
  • Mk 2,2
   • Mk 3,20
    • zebrało się zatem tyle ludzi
     • [Mk 2,13]
     • [Mk 1,33]
     • [Mk 1,37]
     • [Mk 1,45]
     • [Mk 4,1-2]
     • [Łk 5,17]
     • [Łk 12,1]
  • [Mk 3,7]
   • Łk 6,17-19
   • Mt 4,25

32

 • Mk 6,32
  • Mk 3,20
  • [Mt 14,13]

33

 • Mk 6,33
  • [Mk 6,54-55]
  • [Mt 15,29-31]
  • [J 6,2]

34

 • Mk 6,34
  • Mt 9,36
   • widząc tłumy litował się nad nimi
    • [Mt 14,14]
    • [Mt 15,32]
    • [Mk 6,34]
    • [Hbr 4,15]
    • [Hbr 5,2]
   • byli jak owce nie mające pasterza
    • [Lb 27,17]
    • [1 Krl 22,17]
    • [2 Krn 18,16]
    • [Iz 56,9-11]
    • [Jr 50,6]
    • [Ez 34,3-6]
    • [Za 10,2]
    • [Za 11,16]
    • [Za 13,7-8]
    • [Mt 10,6]
    • [Mt 15,24]
  • [Mt 14,14]
  • [Mt 15,32]
  • [Łk 9,11]
  • [Rz 15,2-3]
  • [Hbr 2,17]
  • [Hbr 4,15]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie